Atau Pun atau Ataupun?

Atau Pun atau Ataupun

Ataupun: Ini adalah ejaan yang betul dan sah menurut Kamus Dewan dan juga digunakan secara meluas dalam bahasa Melayu. Istilah ini digunakan sebagai kata hubung yang merujuk kepada pilihan atau alternatif antara dua atau lebih perkara.

Atau Pun: Ini adalah ejaan yang tidak betul dan tidak disyorkan untuk digunakan. Walaupun kadang-kadang terdengar dalam percakapan atau dilihat dalam penulisan, ia dianggap sebagai kesilapan ejaan.

Oleh itu, ejaan yang betul dan patut digunakan adalah “ataupun“.

See also  Sebab Ingin Menjadi Guru

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top