Atur Cara atau Aturcara?

Atur Cara atau Aturcara

Atur Cara: Ini adalah ejaan yang betul dan sah menurut Kamus Dewan dan juga digunakan secara meluas dalam bahasa Melayu. Istilah ini merujuk kepada susunan atau rancangan acara dalam suatu majlis atau aktiviti.

Aturcara: Ini adalah ejaan yang tidak betul dan tidak disyorkan untuk digunakan. Walaupun kadang-kadang terdengar dalam percakapan atau dilihat dalam penulisan, ia dianggap sebagai kesilapan ejaan.

Oleh itu, ejaan yang betul dan patut digunakan adalah “atur cara“.

See also  Potensi dan Contoh Penggunaan Internet of Things (IoT) Dalam Bidang Pendidikan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top