Maksud Kerja Gomen dan Kerja GLC

Kerja di Kerajaan atau Government (Kerja Gomen)

Kerja di kerajaan merujuk kepada pekerjaan yang dilakukan dalam sektor awam atau sektor kerajaan. Ini bermaksud anda bekerja untuk agensi kerajaan seperti jabatan, agensi, atau kementerian. Pekerjaan ini seringkali melibatkan penyelenggaraan perkhidmatan awam seperti pendidikan, kesihatan, keselamatan awam, pentadbiran, dan banyak lagi.

Kelebihan kerja di kerajaan termasuk kestabilan pekerjaan, faedah yang baik, dan jaminan pencen. Terdapat pelbagai jenis pekerjaan di sektor awam, dari pegawai kerajaan, guru, pegawai kesihatan, dan banyak lagi.

Kerja di Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC – Government-Linked Company)

Kerja di GLC merujuk kepada pekerjaan di syarikat-syarikat yang mempunyai hubungan rapat dengan kerajaan atau berkadar kerajaan. GLC adalah syarikat yang dimiliki sebahagian atau keseluruhan oleh kerajaan atau entiti bersekutu dengan kerajaan. Ini termasuk syarikat-syarikat dalam pelbagai sektor seperti perkapalan, telekomunikasi, tenaga, perbankan, dan lain-lain. Kerja di GLC boleh mencakupi pelbagai bidang seperti kejuruteraan, kewangan, perniagaan, dan sebagainya. Kelebihan kerja di GLC termasuk peluang pembangunan kerjaya, pelbagai faedah, dan gaji yang kompetitif.

See also  Maksud Demokrasi

Kesimpulan

Jadi, perbezaan utama antara kerja di kerajaan dan kerja di GLC adalah pemilikan syarikat. Di kerajaan, anda bekerja untuk sektor awam yang dimiliki oleh kerajaan, manakala di GLC, anda bekerja untuk syarikat yang dimiliki oleh kerajaan atau berkait rapat dengan kerajaan. Pilihan pekerjaan antara kedua-dua ini bergantung kepada keutamaan peribadi anda, bidang yang anda minati, dan matlamat kerjaya anda.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top