Maksud Ketimbang

Ketimbang” dalam Bahasa Melayu merujuk kepada perbandingan atau perbezaan antara dua perkara atau keadaan. Ia digunakan untuk menyatakan perbandingan antara satu perkara dengan yang lain, dengan memberikan penekanan kepada perkara yang lebih baik, lebih penting, atau lebih sesuai.

Contoh penggunaan kata “ketimbang”:
1. “Kerja itu lebih penting ketimbang bermain-main.”
(Perkara yang lebih penting adalah melakukan kerja, bukannya bermain-main.)

2. “Dia lebih berjaya ketimbang rakan-rakannya dalam bidang sukan.”
(Dia mencapai lebih banyak kejayaan dalam sukan berbanding dengan rakan-rakannya.)

3. “Ketimbang beli yang baru, lebih baik kita gunakan yang sedia ada.”
(Lebih baik kita menggunakan barang yang sedia ada daripada membeli yang baru.)

Jadi, “ketimbang” digunakan untuk menunjukkan perbandingan atau perbezaan antara dua perkara atau keadaan yang berbeza.

See also  Perbezaan Antara SBP dan SBPI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top