Pengertian Tasawwur Islam

Pengertian Tasawwur Islam Tasawwur adalah satu konsep dalam Islam yang merujuk kepada pemahaman dan pandangan umat Islam tentang agama dan kepercayaan mereka. Ia mencakupi cara individu atau masyarakat Islam melihat, memahami, dan menghayati agama Islam dalam aspek pemahaman, kepercayaan, nilai, dan prinsip-prinsipnya. Tasawwur Islam mencerminkan pemahaman umat Islam tentang ajaran Islam, tafsiran terhadap Al-Quran, hadis, […]

Pengertian Tasawwur Islam Read More »

Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah

Ahli Sunnah Wal Jamaah Ahli Sunnah Wal Jamaah, juga dikenali sebagai Sunni, adalah salah satu daripada aliran besar dalam Islam yang mewakili majoriti besar umat Islam di seluruh dunia. Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah merujuk kepada mereka yang mengikuti ajaran dan tradisi Nabi Muhammad SAW seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis (sunnah). Ciri-ciri utama

Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah Read More »

Maksud Rohani dan Jasmani

Pengertian Rohani dan Jasmani Dalam kehidupan manusia, terdapat dua dimensi utama yang memainkan peranan penting dalam perkembangan individu, iaitu aspek rohani dan jasmani. Keseimbangan antara kedua-dua dimensi ini adalah kritikal dalam mencapai kehidupan yang sihat, berdaya tahan, dan bermakna. Artikel ini akan membincangkan maksud aspek rohani dan jasmani serta betapa pentingnya mereka dalam kehidupan manusia.

Maksud Rohani dan Jasmani Read More »

Maksud Holistik dan Contoh Dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah bahagian penting dalam perkembangan individu. Namun, untuk mencapai pembangunan yang sejati, perlu ada pendekatan holistik yang melibatkan pemahaman dan pembentukan individu secara menyeluruh. Artikel ini akan membincangkan maksud holistik dan memberi beberapa contoh bagaimana pendekatan ini digunakan dalam pendidikan. Maksud Holistik Pendekatan holistik merujuk kepada pemahaman dan perlakuan terhadap sesuatu dengan melihatnya sebagai

Maksud Holistik dan Contoh Dalam Bidang Pendidikan Read More »

Contoh Aktiviti Kokurikulum dalam Pembangunan Holistik Pelajar

Contoh Aktiviti Kokurikulum Pendidikan adalah proses yang lebih daripada sekadar memperoleh pengetahuan akademik. Ia juga merangkumi pembangunan aspek sosial, fizikal, dan emosi pelajar. Dalam usaha untuk mencapai pendidikan yang holistik, aktiviti kokurikulum memainkan peranan yang penting. Artikel ini akan membincangkan beberapa contoh aktiviti kokurikulum yang melengkapi pendidikan formal dan membantu pelajar berkembang sebagai individu yang

Contoh Aktiviti Kokurikulum dalam Pembangunan Holistik Pelajar Read More »

Contoh Aktiviti Kurikulum

Contoh Aktiviti Kurikulum dalam Sistem Pendidikan Malaysia Sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam perkembangan pelajar. Dalam konteks pendidikan formal, terdapat aktiviti-aktiviti yang dikenali sebagai aktiviti kurikulum. Aktiviti kurikulum merujuk kepada komponen utama dalam proses pembelajaran yang dijalankan dalam institusi pendidikan seperti sekolah atau universiti. Artikel ini akan membincangkan beberapa contoh aktiviti kurikulum yang sering dijumpai

Contoh Aktiviti Kurikulum Read More »

Scroll to Top