Perbezaan Antara SMK dan SMKA

Beza Antara SMK dan SMKA

Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK)

 1. Kurikulum: Mengikuti Kurikulum Kebangsaan Malaysia.
 2. Pelajaran Agama: Walaupun ada subjek Pendidikan Islam, ia tidak begitu menekankan aspek keagamaan.
 3. Pelajar: Terbuka kepada semua bangsa dan agama.
 4. Pengurusan: Di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.
 5. Waktu Sekolah: Biasanya sesi pagi, tetapi ada juga yang menawarkan sesi petang.
 6. Aktiviti Ko-Kurikulum: Pelbagai pilihan aktiviti ko-kurikulum.
 7. Fasiliti: Tergantung kepada lokasi dan bajet sekolah.
 8. Uniform: Uniform biru gelap dan putih.

Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)

 1. Kurikulum: Mengikuti Kurikulum Kebangsaan Malaysia tetapi dengan penambahan mata pelajaran agama seperti Fiqh, Hadis, dan Tafsir.
 2. Pelajaran Agama: Menekankan aspek keagamaan dan moral.
 3. Pelajar: Kebanyakan pelajar adalah Muslim.
 4. Pengurusan: Kebanyakan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, tetapi ada juga yang di bawah Jabatan Agama Islam Negeri.
 5. Waktu Sekolah: Biasanya sesi pagi, tetapi ada juga yang menawarkan sesi petang.
 6. Aktiviti Ko-Kurikulum: Selain aktiviti biasa, ada juga aktiviti yang menekankan aspek keagamaan seperti pengajian Al-Quran.
 7. Fasiliti: Selain fasiliti biasa, ada juga masjid atau surau untuk aktiviti keagamaan.
 8. Uniform: Uniform biru gelap dan putih, tetapi dengan tambahan tudung untuk perempuan.
See also  Maksud Islah Dalam Bahasa Melayu

Kedua-dua jenis sekolah ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri, dan pilihan antara satu dengan yang lain bergantung kepada keperluan dan keutamaan individu atau keluarga pelajar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top