Beza Antara “Pada” dan “Kepada”

Beza Pada dan Kepada

Definisi

 1. Pada: Digunakan untuk menunjukkan masa, tempat, atau objek yang menjadi fokus tindakan atau situasi.
  Contoh: “Saya akan sampai pada pukul 3 petang.”
 2. Kepada: Digunakan untuk menunjukkan arah atau tujuan tindakan, biasanya dalam konteks memberi atau menghantar.
  Contoh: “Saya akan menghantar surat kepada Ali.”

Konteks Penggunaan

 1. Pada:
  • Masa: “Pertemuan itu akan berlangsung pada hari Isnin.”
  • Tempat: “Dia duduk pada kerusi di sudut bilik.”
  • Objek: “Dia memasang stiker pada buku itu.”
 2. Kepada:
  • Arah: “Dia memberi hadiah kepada ibunya.”
  • Tujuan: “Surat itu ditujukan kepada Pengarah.”
  • Penerima: “Saya telah mengemukakan aduan kepada pihak berkuasa.”

Kedudukan Dalam Bahasa Melayu

 1. Pada: Lebih umum dan boleh digunakan dalam pelbagai konteks yang melibatkan masa, tempat, atau objek.
 2. Kepada: Lebih khusus dan biasanya digunakan dalam konteks yang melibatkan arah atau tujuan tindakan.

Kesimpulan

Walaupun “pada” dan “kepada” sering digunakan dalam bahasa Melayu, keduanya mempunyai fungsi dan penggunaan yang berbeza. “Pada” lebih fokus pada masa, tempat, atau objek, manakala “kepada” lebih menekankan arah atau tujuan tindakan. Memahami perbezaan ini akan membantu dalam penggunaan bahasa Melayu yang lebih tepat.

See also  Mapan atau Mampan: Apa Perbezaannya?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top