PM Anwar Ibrahim Bersetuju Menubuhkan Suruhanjaya Pekerja Gig Bagi Melindungi Pekerja Gig

Perdana Menteri Anwar Ibrahim Bersetuju Untuk Mewujudkan Suruhanjaya Pekerja Gig

Hari ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengumumkan persetujuannya untuk menubuhkan Suruhanjaya Pekerja Gig.

Suruhanjaya ini akan memainkan peranan penting dalam melindungi hak-hak pekerja gig, khususnya dalam kalangan generasi muda. Dikatakan bahawa jumlah pekerja gig kini mencecah 1.12 juta orang di negara kita.

Selain daripada itu, Suruhanjaya Pekerja Gig juga akan memberi tumpuan kepada aspek perlindungan sosial, penyelesaian pertikaian kontrak, dan peningkatan kerjaya bagi pekerja gig. Terdapat penekanan bahawa kebanyakan pekerja gig adalah golongan belia bumiputera, namun mereka tidak mendapat perlindungan undang-undang pekerjaan dan sistem perlindungan sosial yang mencukupi.

Untuk maklumat lanjut, boleh lawati laman web Amanz.

Hot Takes:

  • Suruhanjaya Pekerja Gig ditubuhkan untuk melindungi hak-hak pekerja gig.
  • Jumlah pekerja gig di Malaysia kini mencecah 1.12 juta orang.
  • Fokus Suruhanjaya adalah perlindungan sosial, penyelesaian pertikaian kontrak, dan peningkatan kerjaya pekerja gig.
  • Kebanyakan pekerja gig adalah belia bumiputera yang memerlukan perlindungan yang lebih baik.
See also  Bolt Berhasrat Memasuki Pasaran Malaysia - Perkhidmatan Pemandu Perkasa untuk Bersaing dengan Grab

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top