Sebab Mengapa Saya Hendak Menjadi Pengawas PSS (Pusat Sumber Sekolah)

Sebab Mengapa Hendak Menjadi Pengawas PSS

Saya berharap untuk menjadi seorang pengawas Pusat Sumber Sekolah (PSS) kerana terdapat pelbagai sebab yang menjadikan peranan ini sangat bermakna bagi saya. Berikut adalah sebab-sebab yang memotivasikan saya untuk menjadi pengawas PSS:

1. Sumber Bacaan Yang Luas

 • PSS adalah tempat di mana pelbagai bahan bacaan dan sumber ilmu terdapat dengan pelbagai subjek dan topik. Sebagai seorang pengawas, saya akan memiliki akses kepada sumber-sumber ini, yang akan membantu dalam pembelajaran saya dan menyediakan peluang untuk membaca bahan-bahan berkualiti.

2. Mengetahui Maklumat Terkini

 • Dalam dunia yang sentiasa berubah, PSS adalah tempat yang menyediakan maklumat terkini melalui buku, majalah, dan akses Internet. Sebagai pengawas, saya akan dapat mengetahui perkembangan semasa dalam pelbagai bidang ilmu.

3. Semangat dan Dedikasi

 • Saya berhasrat untuk menjalankan tugas saya sebagai pengawas PSS dengan semangat dan dedikasi. Ini termasuk dalam membantu pengurusan dan penyelenggaraan sumber-sumber di PSS.

Tugas Seorang Pengawas PSS

Sebagai seorang pengawas PSS, tugas saya adalah membantu dalam pelbagai aspek pengurusan PSS. Tugas-tugas ini termasuk:

 • Membantu dalam pemprosesan buku seperti mencetak, melabel, dan lain-lain.
 • Membina hubungan mesra dengan pengunjung PSS, membantu mereka mencari sumber-sumber yang mereka perlukan.
 • Membaik pulih bahan-bahan yang rosak, termasuk membaiki dan melindungi buku.
 • Mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh sekolah dan guru PSS.
 • Menjaga kebersihan dan susun atur PSS agar ia sentiasa menjadi tempat yang selesa dan mudah digunakan.
 • Membantu dalam proses peminjaman dan pengembalian bahan bacaan.
 • Menyusun buku-buku dengan rapi di rak buku.
 • Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh guru PSS dari semasa ke semasa.
See also  Beza Antara "Pada" dan "Kepada"

Cadangan Untuk Meningkatkan PSS

Untuk meningkatkan kualiti PSS, saya mengusulkan beberapa langkah yang boleh diambil:

 • Memperbanyakkan pelbagai bahan bacaan dan rujukan seperti buku, majalah, dan akhbar.
 • Menambah bilangan komputer dan akses Internet untuk memudahkan pelajar membuat rujukan dalam era digital.
 • Menganjurkan pertandingan nilam untuk menggalakkan lebih banyak pelajar mengunjungi PSS.

Sumbangan Saya Sebagai Pengawas PSS

Jika saya terpilih sebagai pengawas PSS, saya akan berusaha dengan gigih dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh guru-guru PSS. Saya juga akan membantu rakan-rakan pengawas untuk menjalankan tugas dengan lebih cekap dan pantas. Saya akan memastikan bahawa PSS adalah tempat yang kondusif bagi pembelajaran dan pencarian ilmu.

Langkah Seterusnya Jika Tidak Terpilih Sebagai Pengawas PSS

Jika saya tidak terpilih sebagai pengawas PSS pada kali ini, saya tidak akan putus asa. Saya akan terus berusaha dengan lebih tekun dan berharap untuk mendapat peluang tersebut pada masa akan datang. Saya akan terus memperkembangkan diri dan bersedia untuk mengambil tanggungjawab tersebut apabila peluang tiba.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top