Apakah Autisme?

Maksud Autisme

Autisme, atau lebih dikenali sebagai Autism Spectrum Disorder (ASD) / Gangguan Spektrum Autisme (GSA), adalah satu keadaan perkembangan neurologi yang biasanya dikenal pasti pada usia awal kanak-kanak. Ia mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi, berkomunikasi, dan memahami dunia sekelilingnya.

Ciri-ciri Utama

  • Kesukaran dalam Interaksi Sosial: Individu dengan autisme mungkin menghadapi kesukaran dalam membina hubungan sosial, termasuk kesukaran dalam memahami emosi dan ekspresi muka.
  • Kesukaran dalam Komunikasi: Banyak kanak-kanak dengan autisme mengalami kelewatan dalam, atau kekurangan, kemampuan berbicara. Mereka juga mungkin tidak responsif terhadap panggilan nama mereka dan kurang peka terhadap isyarat sosial.
  • Perilaku Berulang: Individu ini sering menunjukkan minat atau fokus yang intens terhadap topik atau aktiviti tertentu dan mungkin mengulangi tindakan atau aktiviti tersebut.

Penyebab dan Faktor Risiko

Walaupun penyebab pasti autisme masih belum diketahui, beberapa faktor risiko telah dikenal pasti, termasuk faktor genetik, pendedahan kepada bahan kimia semasa kehamilan, dan keadaan perubatan lain seperti sindrom Rett atau skizofrenia.

Rawatan dan Sokongan

Tiada rawatan yang boleh menyembuhkan autisme, tetapi terdapat pelbagai jenis terapi dan intervensi yang boleh membantu individu dengan autisme untuk memperbaiki kemampuan sosial, komunikasi, dan akademik mereka. Ini termasuk terapi pertuturan, terapi tingkah laku, dan pendidikan khas.

See also  Bacaan Gula Normal Untuk Orang Dewasa

Kesimpulan

Autisme adalah keadaan yang kompleks dengan pelbagai simptom dan tingkat keparahan. Walaupun ia boleh menjadi cabaran bagi individu yang terlibat dan keluarga mereka, sokongan dan intervensi yang tepat boleh membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih produktif dan memuaskan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top