Beza Antara “Dari” dan “Daripada”

Beza Dari dan Daripada

 1. Dari: Digunakan untuk menunjukkan asal-usul, tempat, atau masa. Contoh: “Saya datang dari Kuala Lumpur.”
 2. Daripada: Lebih sering digunakan untuk menunjukkan perbandingan atau kontras antara dua atau lebih objek atau situasi. Contoh: “Ali lebih tinggi daripada Abu.”

Konteks Penggunaan

 1. Dari:
  • Asal-usul: “Buah ini dari Sarawak.”
  • Tempat: “Dia berjalan dari rumah ke sekolah.”
  • Masa: “Kedai itu buka dari pukul 8 pagi hingga 10 malam.”
 2. Daripada:
  • Perbandingan: “Harga ini lebih murah daripada yang itu.”
  • Kontras: “Lebih baik makan buah daripada makanan segera.”

Kedudukan Dalam Bahasa Melayu

 1. Dari: Lebih umum dan boleh digunakan dalam pelbagai konteks.
 2. Daripada: Lebih khusus dan biasanya digunakan dalam konteks perbandingan atau kontras.

Kesimpulan

Walaupun kedua-dua perkataan ini sering digunakan secara berselang-seli, ada nuansa yang membezakan antara “dari” dan “daripada”. “Dari” lebih kepada menunjukkan asal atau permulaan sesuatu, manakala “daripada” lebih kepada menunjukkan perbandingan atau kontras. Memahami perbezaan ini akan membantu dalam penggunaan bahasa Melayu yang lebih tepat.

See also  Contoh Aktiviti Kurikulum

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top