Cuti Bersalin Kerajaan: Kelayakan & Cara Memohon

Keistimewaan Cuti Bersalin di Sektor Awam

Sebagai seorang pekerja di sektor awam, cuti bersalin merupakan hak istimewa yang diberikan kepada pekerja wanita setelah melahirkan.

Cuti bersalin memberi peluang kepada ibu untuk pulih dari proses bersalin dan menyesuaikan diri dengan peranan baru sebagai seorang ibu.

Majikan di Malaysia dikehendaki memberi cuti bersalin kepada pekerja wanita di bawah Akta Pekerjaan atau EA. Secara amnya, pekerja wanita boleh mula bekerja semula dengan persetujuan majikan jika disahkan fit untuk kembali bekerja oleh doktor.

Definisi dan Pentingnya Cuti Bersalin

Cuti bersalin adalah suatu bentuk cuti yang diberikan kepada pekerja wanita untuk memulih dan menyesuaikan diri selepas bersalin.

Cuti bersalin bagi pekerja awam terdapat dalam Perintah Am dan Pekeliling Perkhidmatan Perkhidmatan Awam. Ia diberikan untuk meningkatkan kesihatan ibu selepas bersalin, membantu mencegah kemurungan, dan memperkukuhkan ikatan antara ibu dan anak.

Kelayakan dan Tatacara Pengiraan Elaun Cuti Bersalin

  • Pekerja perlu bekerja sekurang-kurangnya 90 hari dalam tempoh 9 bulan sebelum bersalin.
  • Pekerja perlu bekerja sekurang-kurangnya 1 hari dalam tempoh 4 bulan sebelum bersalin.
  • Pekerja mempunyai kurang daripada 5 orang anak yang masih hidup.
See also  Kata Pemeri: Takrifan & Contoh Ayat

Bagi pekerja yang telah melaburkan maksimum 360 hari cuti bersalin, mereka masih boleh mengambil cuti bersalin antara 60 hingga 98 hari dengan melibatkan cuti rehat atau tanpa gaji.

Peraturan dan Kelayakan Tambahan

  1. Kelayakan Cuti Bersalin bergaji penuh adalah 360 hari sepanjang perkhidmatan.
  2. Pekerja boleh memilih tempoh cuti bersalin antara 60 hingga 98 hari setiap kelahiran.
  3. Pekerja boleh memulakan cuti bersalin awal 14 hari sebelum tarikh bersalin.

Cara-Cara Memohon Cuti Bersalin

  1. Isi borang permohonan SR.5.4.1 (B)
  2. Sertakan dokumen sokongan dari hospital atau klinik yang mengesahkan tarikh bersalin.
  3. Hantar borang dan dokumen kepada Ketua Jabatan untuk kelulusan permohonan cuti.

Untuk maklumat lanjut mengenai cuti bersalin di sektor awam, sila rujuk Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia di sini.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top