Maksud Jargon dan Contohnya

Pengertian Jargon

“Jargon” adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada bahasa khas atau kosakata yang digunakan dalam sesuatu bidang atau komuniti tertentu. Ia sering digunakan untuk menggambarkan kata-kata, frasa, atau istilah yang mungkin sukar difahami oleh individu yang tidak berada dalam komuniti atau bidang tersebut. Jargon sering kali digunakan oleh profesion dalam bidang tertentu sebagai cara untuk berkomunikasi dengan lebih efisien di dalam kalangan mereka sendiri.

Contohnya, dalam bidang perubatan, terdapat banyak istilah perubatan yang mungkin tidak difahami oleh orang awam. Begitu juga dalam bidang teknologi atau sains, jargon yang khusus digunakan oleh pakar dalam bidang tersebut.

Jadi, “jargon” merujuk kepada bahasa atau istilah khas yang digunakan oleh sesuatu komuniti atau bidang untuk berkomunikasi secara lebih efisien dalam konteks mereka sendiri.

Contoh Penggunaan Jargon

Berikut adalah beberapa contoh jargon dalam beberapa industri atau bidang yang berbeza:

 1. Bidang Perubatan
  • “Diagnosis bandar” merujuk kepada pemeriksaan doktor yang dilakukan di hospital besar.
  • “Bantuan Hidup Asas (BHA)” adalah teknik CPR yang diajar dalam pelatihan kesihatan.
 2. Teknologi Maklumat
  • “Firewall” merujuk kepada perisian atau peranti yang melindungi rangkaian komputer daripada ancaman siber.
  • “AI” adalah singkatan daripada “Artificial Intelligence” yang merujuk kepada kecerdasan buatan.
 3. Kejuruteraan
  • “Arus Terus (DC)” dan “Arus Ulang-alik (AC)” adalah jargon yang merujuk kepada jenis tenaga elektrik dalam sains kejuruteraan elektrik.
  • “CAD” adalah singkatan daripada “Computer-Aided Design” yang merujuk kepada perisian yang digunakan dalam reka bentuk kejuruteraan.
 4. Perakaunan dan Kewangan
  • “ROI” adalah singkatan daripada “Return on Investment” yang merujuk kepada pulangan pelaburan.
  • “Laporan Kewangan” merujuk kepada dokumen yang merakamkan prestasi kewangan sesebuah syarikat.
 5. Seni dan Budaya
  • “Apa khabar, dok?” adalah jargon seni yang merujuk kepada pertanyaan tentang kesejahteraan seseorang.
  • “Seni Lukis Abstrak” merujuk kepada jenis seni visual yang tidak mewakili objek-objek nyata.
 6. Sukan
  • “Hat-trick” merujuk kepada pemain yang mencetak tiga gol dalam satu perlawanan.
  • “Lapangan hijau” merujuk kepada padang atau gelanggang sukan.
 7. Pendidikan
  • Pedagogi” adalah istilah yang merujuk kepada kaedah dan teknik pengajaran.
  • Kurikulum” merujuk kepada program pembelajaran dalam pendidikan.
See also  Cara Meningkatkan Jati Diri: Langkah Membina Identiti

Jargon berbeza dalam setiap bidang atau industri dan sering digunakan oleh mereka yang berada dalam komuniti tersebut untuk berkomunikasi secara lebih efisien. Bagi individu yang tidak terbiasa dengan bidang tersebut, istilah-istilah ini mungkin sukar difahami.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top