Maksud Perang Saraf Dalam Dunia Teknologi Maklumat

Apa Itu Perang Saraf

Perang saraf adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlumbaan atau saingan dalam pembangunan atau penggunaan teknologi, strategi, atau taktik berkaitan dengan teknologi komunikasi, siber, atau perisian.

Ia biasanya merujuk kepada persaingan antara negara-negara atau entiti-entiti yang berusaha untuk mendapatkan keunggulan dalam domain siber dan teknologi maklumat.

Perang saraf melibatkan beberapa aspek, termasuk:

  1. Siber: Ini merujuk kepada konflik atau serangan siber yang bertujuan untuk mengganggu, merosakkan, atau merampas maklumat, rangkaian komputer, atau infrastruktur siber musuh. Serangan siber boleh mencakupi serangan penggodaman, penyebaran perisikan siber, atau pelanggaran keselamatan data.
  2. Kewartawanan Siber: Ini melibatkan operasi maklumat yang bertujuan untuk mengawal naratif dan pengaruh di media sosial dan siber. Ia termasuk penyebaran berita palsu, propaganda siber, dan pengaruh media sosial.
  3. Keselamatan Siber: Ini melibatkan pelbagai usaha untuk melindungi sistem maklumat, rangkaian komputer, dan infrastruktur siber daripada ancaman siber. Ini termasuk penggunaan teknologi keselamatan siber seperti api keselamatan, perisian anti-virus, dan pemeriksaan keselamatan.
  4. Pertahanan Elektronik: Ini merangkumi usaha untuk menghalang atau mengekang keupayaan komunikasi dan elektronik musuh. Ini boleh mencakupi pengecaman, penghalang frekuensi radio, dan usaha lain untuk mengganggu peralatan komunikasi musuh.
See also  Harga iPhone 15 Pro and 15 Pro Max di Malaysia

Perang saraf adalah aspek penting dalam zaman moden, kerana teknologi maklumat dan siber memainkan peranan yang semakin penting dalam pelbagai bidang termasuk ketenteraan, ekonomi, dan politik. Ia juga melibatkan peraduan strategi dan kepintaran untuk mendapatkan keunggulan dalam domain ini.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top