Maksud Perkataan Rentan

Apa Itu Pengertian Kata Rentan

“Rentan” dalam Bahasa Melayu merujuk kepada seseuatu yang mudah terkesan oleh sesuatu yang buruk atau seseuatu yang mudah rosak atau terjejas. Contohnya, jika sesuatu itu rentan terhadap cuaca panas, ia bermaksud ia mudah rosak atau terjejas apabila terdedah kepada panas yang tinggi. Jadi, rentan bermaksud rawan atau mudah terpengaruh.

Apa Pula Yang Dimaksudkan Dengan Golongan Rentan?

Golongan rentan atau kelompok rentan merujuk kepada kumpulan individu atau populasi yang lebih cenderung terjejas atau terkesan oleh sesuatu yang buruk, seperti bencana alam, wabak penyakit, atau masalah sosial. Golongan rentan biasanya terdiri daripada individu yang mungkin lebih lemah atau tidak berupaya untuk melindungi diri mereka sendiri dengan efektif.

Contoh golongan rentan termasuk kanak-kanak, warga emas, orang kurang upaya, individu yang tinggal dalam keadaan kemiskinan, dan mereka yang mempunyai sistem imun yang lemah. Perlindungan dan perhatian khas sering kali perlu diberikan kepada golongan rentan ini dalam situasi yang boleh membahayakan mereka.

See also  Contoh Etiket Dalam Kehidupan Seharian

Penjagaan dan sokongan untuk golongan rentan adalah penting dalam usaha untuk memastikan keadilan sosial dan keselamatan komuniti secara keseluruhannya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top