Menteri Komunikasi Mengusulkan Pengwujudan Pejabat Starlink di Malaysia

Menteri Komunikasi Cadangkan Starlink Buka Pejabat di Malaysia

Menteri Komunikasi, Fahmi Fadzil telah mencadangkan agar syarikat Starlink membuka pejabat rasmi di Malaysia. Starlink sebelum ini sudah memulakan perkhidmatan di negara kita yang membolehkan pengguna menikmati akses internet melalui satelit.

Sokong Usaha “Direct-To-Cell”

Selain daripada cadangan membuka pejabat, Menteri juga turut mendiskusikan mengenai sokongan kepada inisiatif “Direct-To-Cell” yang akan diperkenalkan oleh Starlink. Ini bertujuan untuk syarikat bersama penyedia telekomunikasi tempatan dalam memperkenalkan ciri baharu kepada pengguna.

SpaceX Starlink Direct to Cell

Kelebihan “Direct-To-Cell”

  • Mengakses perkhidmatan selular melalui pancaran satelit.
  • Boleh digunakan dengan peranti sedia ada tanpa perlu peranti tambahan.

Bagaimanapun, semua rancangan ini masih dalam peringkat awal perbincangan. Kita masih menunggu respons daripada Starlink berkenaan cadangan yang telah dibangkitkan.

Ringkasan “Hot Takes”

  • Menteri Komunikasi mencadangkan Starlink membuka pejabat di Malaysia.
  • Perbincangan turut melibatkan sokongan kepada usaha “Direct-To-Cell”.
  • Ciri baru ini membolehkan akses ke perkhidmatan selular melalui satelit tanpa peranti tambahan.
See also  Perbezaan Antara 4G dan LTE dalam Teknologi Rangkaian Mudah Alih

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top