Transformasi Digital: Maksud & Kelebihan

Kelebihan Transformasi Digital dalam Bisnes

Pentingnya Transformasi Digital dalam Bisnes

Transformasi digital merujuk kepada penggunaan teknologi digital dalam operasi perniagaan bagi meningkatkan kecekapan dan membuka peluang baru.

Maksud Transformasi Digital

Transformasi digital tidak hanya merujuk kepada penggantian sistem manual kepada digital tetapi juga cara teknologi digunakan dalam organisasi.

Transformasi digital

Dasar Revolusi Industri 4.0

Industry 4WRD adalah inisiatif kerajaan untuk memacu transformasi digital dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan berkaitan industri.

Kementerian Digital ditubuhkan bagi memastikan transformasi ini dilaksanakan dengan berkesan.

Kelebihan Transformasi ke Arah Digital

  • Meningkatkan Kepuasan Pelanggan
  • Meningkatkan Produktiviti
  • Mengurangkan Kos Operasi

Transformasi digital akan menjadikan perniagaan lebih relevan, efisien, dan menarik kepada pelanggan, serta meningkatkan kecekapan dalam operasi perniagaan.

Sumber: https://k10.upm.edu.my/artikel/digitasi_digitalisasi_dan_transformasi_digital_apakah_perbezaanya-61598

See also  eTesting JPJ: Ujian Lesen Memandu Tanpa Pegawai Mulai April

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top