5 Rukun Nikah & Syarat-SyaratnyaRukun Nikah dan Syarat Perkahwinan – Panduan Lengkap

Rukun Nikah dan Syarat-Syarat Perkahwinan

Bagi sesiapa yang ingin sahkan ikatan perkahwinan, adalah penting untuk memahami rukun dan syarat-syarat sah nikah.

Maksud Perkahwinan

Perkahwinan merujuk kepada satu ikatan yang melibatkan penggabungan antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Ia membolehkan kedua pasangan itu hidup bersama dalam ikatan yang sah dan sah dari segi syarak.

Rukun Nikah

Untuk melengkapkan akad nikah, terdapat 5 rukun yang perlu ada:

 • Pengantin lelaki
 • Pengantin perempuan
 • Wali
 • Saksi
 • Ijab dan Qabul

Syarat dan Kriteria Pengantin

Untuk calon suami dan isteri, terdapat syarat-syarat yang perlu dipenuhi:

i) Calon Suami

 • Memeluk agama Islam
 • Bukan mempunyai lebih dari 4 isteri pada satu masa
 • Bukan mahram kepada calon isteri
 • Bukan dalam keadaan ihram
 • Menurut kerelaan sendiri

ii) Calon Isteri

 • Memeluk agama Islam
 • Bukan mahram kepada calon suami
 • Bukan isteri orang atau dalam iddah
 • Bukan dalam keadaan ihram
 • Menurut kerelaan sendiri

Syarat Wali

Wali perlu memenuhi beberapa syarat berikut:

 • Memeluk agama Islam
 • Baligh
 • Lelaki
 • Bebas daripada fasiq, kafir, atau murtad
 • Mentua faal yang baik
 • Dengan kerelaan sendiri
See also  Separuh Akhir Piala Thomas 2024 – [ LIVE ] Malaysia lwn China

Syarat Saksi

Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam akad nikah:

 • Memeluk agama Islam
 • Baligh
 • Adil
 • Lelaki
 • Berakal
 • Normal dari segi pancaindera

Syarat Ijab Qabul

Syarat-syarat Ijab Qabul adalah seperti berikut:

 • Menggunakan lafaz nikah atau kahwin
 • Lafaz ijab dan qabul jelas
 • Ijab qabul diterima dengan jelas
 • Bukan bersyarat


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top