Adakah Individu Autisme Dianggap OKU?

Autisme dan Status OKU: Sebuah Penjelasan

Pengenalan

Autisme adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Di Malaysia, istilah Orang Kurang Upaya (OKU) digunakan untuk menggambarkan individu yang mempunyai kekurangan dalam satu atau lebih aspek perkembangan atau fungsi fizikal dan mental. Jadi, adakah autisme dianggap sebagai OKU? Mari kita telusuri lebih lanjut.

Autisme sebagai OKU

Di Malaysia, autisme dianggap sebagai salah satu kategori OKU di bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 (Akta 685). Ini bermakna individu dengan autisme mempunyai hak untuk menerima manfaat dan sokongan dari pihak berkuasa dan agensi yang relevan. Ini termasuk akses ke pendidikan, pekerjaan, dan perkhidmatan sokongan lain yang mungkin diperlukan.

Kelebihan dan Cabaran

Walaupun autisme dianggap sebagai OKU, penting untuk diingat bahawa setiap individu dengan autisme adalah unik dan mempunyai kelebihan serta cabaran mereka sendiri. Beberapa mungkin mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu seperti matematik, seni, atau muzik. Namun, mereka juga mungkin menghadapi cabaran dalam berkomunikasi atau berinteraksi sosial.

See also  Bolehkah Pesakit Kanser Minum Milo?

Hak dan Tanggungjawab

Mengakui autisme sebagai OKU membolehkan individu tersebut untuk mendapatkan hak yang sama seperti OKU lain dalam masyarakat. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai, peluang pekerjaan, dan akses ke perkhidmatan kesihatan. Di sisi lain, masyarakat dan pihak berkuasa juga mempunyai tanggungjawab untuk memastikan keperluan mereka dipenuhi.

Kesimpulan

Ya, autisme dianggap sebagai OKU di Malaysia, dan ini membolehkan individu dengan autisme untuk mendapatkan manfaat dan sokongan yang diperlukan untuk memaksimumkan potensi mereka. Namun, penting juga untuk memahami keunikan dan keperluan individu tersebut agar sokongan yang diberikan adalah efektif dan bermakna.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top