Apa Itu Diskriminasi Gender

Maksud Diskriminasi Gender

Diskriminasi gender merujuk kepada perlakukan yang tidak adil atau tidak sama rata terhadap individu berdasarkan gender mereka. Ini bermakna memberikan hak, peluang, atau perlakuan yang berbeza kepada individu berdasarkan jantina mereka, dengan memberikan kelebihan atau kekurangan kepada individu berdasarkan stereotaip gender. Diskriminasi gender adalah bentuk ketidakadilan sosial yang melibatkan perbezaan yang tidak adil dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pekerjaan, pendidikan, kesihatan, dan banyak lagi.

Contoh Diskriminasi Gender

Contoh-contoh diskriminasi gender termasuk:

 1. Diskriminasi Gender di Tempat Kerja: Wanita mungkin mendapat gaji yang lebih rendah dari lelaki yang mempunyai pekerjaan dan kelayakan yang sama. Mereka juga boleh menghadapi kekurangan peluang untuk memajukan kerjaya mereka atau mendapat tugas yang lebih baik.
 2. Diskriminasi dalam Pendidikan: Dalam beberapa masyarakat, perempuan mungkin menghadapi sekatan dalam mendapatkan akses kepada pendidikan yang setara dengan lelaki. Mereka juga boleh menghadapi tekanan sosial untuk memilih bidang pendidikan tertentu berdasarkan stereotaip gender.
 3. Diskriminasi dalam Kesihatan: Penyelidikan dan perawatan kesihatan yang mungkin berbeza bagi lelaki dan perempuan, dan ini boleh mengakibatkan penjagaan kesihatan yang tidak sama rata atau tidak memadai.
 4. Diskriminasi dalam Pembangunan Sosial: Terdapat kes sejarah di mana perempuan tidak dibenarkan mengundi atau terlibat dalam keputusan politik atau kemasyarakatan. Walau bagaimanapun, usaha telah dibuat untuk menghapuskan diskriminasi ini.
 5. Diskriminasi dalam Kehidupan Seharian: Stereotaip gender boleh menyebabkan diskriminasi dalam kehidupan seharian, seperti dalam pengasingan pekerjaan rumah tangga kepada perempuan atau menetapkan peranan gender tertentu dalam keluarga.
 6. Diskriminasi dalam Pemilihan Pekerjaan: Terdapat kes di mana pekerjaan tertentu dianggap “hanya sesuai untuk lelaki” atau “hanya sesuai untuk perempuan.” Contohnya, industri teknikal dan kejuruteraan sering kali dianggap sebagai bidang lelaki, dan wanita mungkin menghadapi hambatan untuk memasuki bidang ini.
 7. Diskriminasi dalam Media: Media sering menghadapi kritikan kerana memaparkan stereotaip gender yang merendahkan, seperti menonjolkan perempuan sebagai objek seks atau menggambarkan lelaki sebagai lebih kompeten dalam kerjaya atau bidang tertentu.
 8. Diskriminasi dalam Perundangan: Beberapa negara mungkin mempunyai undang-undang atau peraturan yang tidak memberikan perlindungan yang sama kepada lelaki dan perempuan. Ini boleh termasuk undang-undang berkaitan dengan perkahwinan, penceraian, atau hak pemilikan harta.
 9. Diskriminasi dalam Kehidupan Sosial: Dalam situasi sosial, stereotaip gender boleh menyebabkan diskriminasi yang lebih halus, seperti menganggap lelaki lebih berkuasa dalam perbualan atau mengharapkan perempuan untuk menguruskan tugas-tugas rumah tangga.
 10. Diskriminasi dalam Peluang Pekerjaan dan Kenaikan Pangkat: Wanita sering kali menghadapi kesukaran untuk mendapat peluang pekerjaan yang sama atau peluang untuk naik pangkat yang sama dengan lelaki, walaupun kelayakan dan kebolehan mereka setara.
 11. Diskriminasi dalam Bidang Sukan: Bidang sukan juga boleh menghadapi diskriminasi gender. Sebagai contoh, wang hadiah dalam pertandingan sukan sering kali tidak sama rata antara atlet lelaki dan perempuan, walaupun mereka bertanding dalam acara yang sama.
 12. Diskriminasi dalam Penjagaan Anak: Dalam beberapa kes, mahkamah mungkin memutuskan bahawa perempuan adalah “ibu yang lebih baik” secara automatik dalam kes penjagaan anak, tanpa mempertimbangkan kebolehan atau keadaan individu.
See also  Beza Antara "Dari" dan "Daripada"

Diskriminasi gender adalah isu yang meluas dan kompleks, dan ia boleh berlaku dalam pelbagai bentuk dan di pelbagai bidang kehidupan. Ia adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai kesetaraan. Banyak negara dan organisasi antarabangsa telah mengambil langkah untuk menghapuskan diskriminasi gender melalui undang-undang, dasar dan pendidikan awam yang mempromosikan kesetaraan gender. Ia adalah usaha berterusan untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top