Maksud NGO (Non-Governmental Organization)

Maksud NGO

NGO (Non-Governmental Organization) merujuk kepada “Organisasi Bukan Kerajaan” dalam Bahasa Melayu. NGO adalah organisasi swasta yang beroperasi secara bebas dari kerajaan dan tidak mencari keuntungan. Matlamat utama NGO adalah untuk mempromosikan atau mengamalkan sesuatu isu sosial, kebudayaan, pendidikan, atau alam sekitar dengan cara yang memberi manfaat kepada masyarakat atau alam sekitar.

NGO boleh mengambil pelbagai bentuk, termasuk badan amal, pertubuhan pelindung alam sekitar, pertubuhan hak asasi manusia, pertubuhan keagamaan, dan banyak lagi. Mereka berusaha untuk mencapai matlamat mereka melalui aktiviti-aktiviti seperti kesedaran awam, penyelidikan, pemberian latihan, dan bantuan kepada komuniti yang memerlukan.

NGO sering kali bergantung pada sumbangan sukarela dan dana derma untuk menjalankan operasi mereka.

Kesimpulan

NGO adalah entiti yang berusaha untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dengan melibatkan diri dalam pelbagai isu sosial, pendidikan, alam sekitar, dan hak asasi manusia.

Peranannya dalam membantu komuniti yang memerlukan, menyuarakan kebimbangan masyarakat, dan mempengaruhi perubahan dasar adalah penting dalam membangunkan masyarakat yang lebih adil dan berdaya tahan. NGO adalah contoh terbaik bagaimana kekuatan masyarakat sivil boleh membawa perubahan positif kepada orang ramai.

See also  Sumbangan Tunai Rahmah (STR) 2024 - Berapa Anda Dapat?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top