Apa Itu Stigma? Maksud dan Perjelasan Lanjut

Maksud Stigma

“Stigma” merujuk kepada stereotaip negatif, prasangka, atau pandangan buruk yang melekat kepada individu atau kumpulan yang dikaitkan dengan sesuatu yang dianggap tidak normal, memalukan, atau dihukum dalam masyarakat. Stigma boleh mempengaruhi persepsi sosial terhadap individu atau kumpulan tertentu dan menyebabkan diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap mereka.

Contoh Stigma

Contoh stigma termasuk stigma terhadap penyakit mental, orientasi seksual, jantina, ketidakupayaan fizikal, atau ketagihan. Stigma dapat menghalang individu daripada mencari bantuan, mendapatkan pekerjaan, atau hidup tanpa diskriminasi. Oleh itu, usaha telah dibuat untuk menghapuskan stigma dan meningkatkan kesedaran tentang kepelbagaian individu dan kumpulan dalam masyarakat.

Berikut adalah beberapa contoh stigma yang sering ditemui dalam masyarakat:

  1. Stigma terhadap Penyakit Mental: Individu yang menghidap penyakit mental sering kali menghadapi stigma negatif. Mereka mungkin dilihat sebagai tidak stabil, berbahaya, atau tidak mampu berfungsi dalam masyarakat, walaupun sebenarnya kebanyakan orang dengan penyakit mental dapat berfungsi dengan baik dengan rawatan yang betul.
  2. Stigma terhadap HIV/AIDS: Walaupun pengetahuan tentang HIV/AIDS telah meningkat, masih ada stigma terhadap individu yang hidup dengan HIV/AIDS. Mereka mungkin dituduh melakukan perilaku yang tidak etis atau dianggap sebagai sumber bahaya, padahal HIV tidak boleh disebarkan melalui interaksi sosial biasa.
  3. Stigma terhadap Ketidakupayaan: Individu yang mempunyai ketidakupayaan fizikal atau ketidakupayaan pembelajaran sering kali menghadapi stigma. Mereka mungkin dianggap kurang berdaya atau diabaikan dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan pekerjaan.
  4. Stigma terhadap Orientasi Seksual: Individu yang mengidentifikasi diri sebagai lesbian, gay, biseksual, atau transgender (LGBT) sering menghadapi stigma dan diskriminasi. Mereka boleh menghadapi prasangka dan penolakan dalam masyarakat, termasuk dalam hal perkahwinan dan pekerjaan.
  5. Stigma terhadap Penyalahgunaan Dadah: Individu yang mengalami masalah penyalahgunaan dadah sering kali dilihat sebagai golongan yang tidak bertanggungjawab atau berisiko tinggi. Ini boleh menyebabkan penyalahguna dadah merasa malu untuk mencari bantuan atau rawatan yang mereka perlukan.
  6. Stigma terhadap Status Sosioekonomi: Orang yang datang dari lapisan masyarakat yang kurang berkemampuan boleh menghadapi stigma. Mereka mungkin dilihat sebagai kurang berjaya atau malas, walaupun keadaan ekonomi mereka mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran.
  7. Stigma terhadap Warna Kulit: Diskriminasi berdasarkan warna kulit atau etnik juga merupakan bentuk stigma. Ini boleh menyebabkan prasangka terhadap individu berdasarkan warna kulit mereka, terutamanya dalam hal peluang pekerjaan dan pendidikan.
  8. Stigma terhadap Umur: Individu yang lebih tua atau lebih muda mungkin menghadapi stigma berdasarkan umur mereka. Contohnya, orang muda boleh dianggap kurang berpengalaman atau tidak serius dalam kerja, manakala orang tua boleh dianggap kurang produktif.
  9. Stigma terhadap Status Perkahwinan: Beberapa masyarakat masih mempunyai stigma terhadap individu yang bujang atau yang berstatus janda/duda. Mereka mungkin dilihat sebagai tidak normal atau terpinggirkan.
  10. Stigma terhadap Kepercayaan Agama: Di sesetengah masyarakat, individu yang berpegang kepada kepercayaan agama yang berbeza boleh menghadapi stigma. Ini boleh menyebabkan ketidakfahaman dan konflik antara kumpulan berbeza.
  11. Stigma terhadap Identiti Gender: Individu yang mengalami disforia jantina atau yang mengidentifikasi diri sebagai transgender boleh menghadapi stigma yang kuat. Mereka mungkin dituduh sebagai kelainan atau mengejar perubahan gender sebagai pilihan.
  12. Stigma terhadap Gangguan Makan: Individu yang menghidap gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia sering kali menghadapi stigma. Mereka boleh dilihat sebagai kurang mengawal diri atau diabaikan sebagai masalah serius.
  13. Stigma terhadap Status Kewarganegaraan atau Imigrasi: Orang yang mempunyai status kewarganegaraan atau imigrasi yang berbeza boleh menghadapi stigma. Mereka mungkin dilihat sebagai “orang asing” atau sebagai beban kepada negara.
  14. Stigma terhadap Pekerjaan: Beberapa pekerjaan atau profesion boleh menghadapi stigma, terutamanya jika mereka dianggap kurang dihormati atau tidak relevan dalam masyarakat tertentu.
  15. Stigma terhadap Identiti Politik: Dalam suasana politik, terdapat juga stigma terhadap individu yang mempunyai identiti politik yang berbeza. Mereka mungkin dianggap sebagai musuh politik atau dituduh mempunyai niat yang jahat.
See also  Peranan Rakyat Malaysia

Stigma adalah isu yang kompleks dan dapat memberi kesan besar kepada individu dan kumpulan tertentu dalam masyarakat. Usaha untuk menghapuskan stigma dan mempromosikan pemahaman serta penerimaan adalah penting untuk mencipta masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top