Apa Itu Ombudsman?

Maksud dan Fungsi Ombudsman

Ombudsman adalah sebuah entiti atau badan yang berfungsi sebagai penjaga hak asasi manusia dan penegak hukum di dalam suatu negara. Peranan utama Ombudsman adalah untuk menyiasat aduan dan keluhan awam mengenai tindakan atau ketidakmampuan agensi kerajaan atau badan-badan awam dalam memberikan perkhidmatan yang adil, telus, dan berkesan kepada rakyat.

Ombudsman biasanya berfungsi secara independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak kerajaan atau badan-badan yang dia selidiki. Mereka memiliki kuasa untuk menyelidik, memberikan laporan, dan memberikan cadangan kepada pihak berkuasa mengenai cara-cara untuk memperbaiki sistem dan perkhidmatan awam.

Ombudsman Malaysia

Di Malaysia, terdapat Ombudsman Malaysia yang dikenali sebagai “Pegawai Ombudsman Malaysia” yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi Ombudsman di negara ini. Ombudsman Malaysia memberikan rakyat peluang untuk melaporkan masalah atau ketidakpuasan mereka terhadap perkhidmatan awam dan menawarkan saluran untuk menyelesaikan isu-isu tersebut dengan adil dan saksama. Ini adalah satu daripada mekanisme yang memastikan akauntabiliti dan keadilan dalam pentadbiran awam.

See also  Kenapa Telur Ayam Warna Putih?

Menurut Astro Awani, Kerajaan bersetuju menukar status Biro Pengaduan Awam (BPA) sebagai ‘Ombudsman Malaysia’ sebagai usaha memastikan tindakan ke atas pengaduan berkaitan kementerian dan agensi dapat ditangani dengan lebih efektif. Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad berkata, bagi memastikan penubuhan badan itu dapat dilaksanakan, satu akta dikenali sebagai Akta Ombudsman akan digubal dan dibentangkan di sesi Parlimen seterusnya.

“Ini merupakan konsep baharu. walaupun ada cadangan ini berkali kali, kali ini kita terima, dan we will pass a law to create this post. Sementara kita bersetuju dengan tugas ombudsman ini, yang terhad kepada menentukan jabatan-jabatan kerajaan tidak menyeleweng dan terlibat dengan rasuah. Dan apa juga complaint terhadap jabatan kerajaan, selepas diminta pembetulan daripada agensi tertentu, kalau tak dapat selesai, boleh pergi ke ombudsman,” katanya lagi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top