Maksud Demokrasi

1. Pengertian dan Asas Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kuasa untuk menggubal undang-undang dan struktur kerajaan ditentukan oleh rakyat. Ia bermula dari bahasa Yunani, yang bermaksud “Diperintah oleh Rakyat.” Dalam demokrasi, undang-undang digubal oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat. Ada beberapa elemen utama dalam demokrasi, termasuk pilihan raya bebas dan adil, penyertaan aktif rakyat, perlindungan hak asasi manusia, dan penggunaan undang-undang yang sama rata terhadap semua rakyat.

2. Bentuk dan Ciri-Ciri Demokrasi

Demokrasi boleh berbeza dalam bentuknya, tetapi ada dua bentuk dasar: demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung melibatkan penyertaan aktif dan langsung warganegara dalam membuat keputusan politik. Demokrasi moden mempunyai ciri-ciri seperti Perlembagaan yang menghadkan kuasa kerajaan, pilihan raya bebas dan adil, hak mengundi, kebebasan bersuara, dan kebebasan persatuan.

3. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi

Istilah demokrasi mula-mula muncul di Yunani kuno dan diketuai oleh Cleisthenes. Demokrasi Athens adalah bentuk demokrasi langsung pertama. Sejarah demokrasi juga melibatkan perkembangan dalam Zaman Pertengahan, seperti sistem pilihan raya di India Selatan Chola dan sistem Mekhk-Khel Orang Nakh. Pada zaman moden, demokrasi berkembang melalui peristiwa seperti penubuhan hak mengundi lelaki sejagat di Perancis pada 1848 dan peralihan-peralihan abad ke-20 kepada demokrasi liberal.

See also  Bantuan Khas RM400 Untuk Kakitangan Awam Kedah

Demokrasi adalah konsep yang kompleks dan berubah-ubah, dengan banyak bentuk dan interpretasi. Ia telah berkembang sepanjang sejarah dan terus menjadi subjek perdebatan dan penelitian.

4. Demokrasi di Malaysia

Di Malaysia, demokrasi berfungsi sebagai sistem pemerintahan yang menggabungkan elemen-elemen demokrasi perwakilan. Rakyat Malaysia mempunyai hak untuk memilih wakil mereka dalam pilihan raya umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. Parlimen Malaysia adalah badan legislatif dwi-dewan yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara.

5. Cabaran dan Kritikan Terhadap Demokrasi

Walaupun demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang ideal, ia juga menghadapi cabaran dan kritikan. Antara cabaran utama adalah risiko tirani majoriti, di mana keputusan yang dibuat oleh majoriti boleh menindas minoriti. Selain itu, proses pilihan raya mungkin tidak selalu mencerminkan kehendak sebenar rakyat, terutama jika terdapat gangguan atau penipuan dalam proses tersebut.

6. Demokrasi dan Teknologi

Dalam era teknologi maklumat, demokrasi telah mengalami perubahan dan penyesuaian. Media sosial dan internet telah menjadi alat penting dalam menyebarkan maklumat dan mempengaruhi pendapat umum. Namun, ini juga membawa risiko seperti penyebaran maklumat palsu dan serangan siber yang boleh mengancam integriti proses demokratik.

See also  Bantuan Sara Hidup (BSH) Veteran Tidak Berpencen

7. Kesimpulan

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kompleks dengan banyak bentuk, ciri, dan cabaran. Ia berfungsi sebagai alat untuk memastikan suara rakyat didengar dan dihormati, tetapi juga memerlukan pemantauan dan penilaian yang berterusan untuk memastikan ia berfungsi dengan adil dan efektif. Pemahaman yang mendalam tentang demokrasi adalah penting dalam membangun dan memelihara sistem pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab kepada rakyat.

Artikel ini telah menyediakan pandangan umum tentang demokrasi, termasuk sejarahnya, ciri-cirinya, bentuk-bentuknya, dan cabaran-cabarannya. Ia adalah subjek yang luas dan beragam yang terus menjadi fokus dalam kajian politik dan sosial di seluruh dunia.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top