Borang EA 2024: Borang Cukai Pekerja E-Filing LHDN

Borang EA: Apa yang Perlu Anda Tahu

Ketika musim pembayaran cukai pendapatan tiba, istilah “Borang EA” pasti menjadi perkara yang paling biasa didengar. Menurut Akta Cukai Pendapatan 1967, majikan bertanggungjawab untuk menyediakan borang ini bagi setiap pekerja.

Apa itu Borang EA?

Borang EA merupakan penyata imbuhan tahunan yang diperlukan untuk tujuan pemfailan cukai pendapatan. Ia merangkumi ringkasan pendapatan tahunan pekerja termasuk gaji, bonus, komisen, faedah, elaun, potongan Cukai Bulanan LHDN, dan caruman KWSP. Selain itu, borang ini juga mengandungi maklumat berkenaan manfaat lain yang diberikan oleh majikan kepada pekerja.

Keperluan Menurut Undang-Undang

Majikan harus menghantar Borang EA kepada semua pekerja sebelum atau pada 29 Februari setiap tahun. Sebarang kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan.

Butiran dalam Borang EA

  • Nama pekerja
  • Nombor kad pengenalan/pasport
  • Jawatan
  • Tarikh bekerja dan meletak jawatan
  • Status perkahwinan
  • Bilangan anak (jika ada)
  • Nombor KWSP
  • Nombor PERKESO
  • Nombor pendaftaran cukai pendapatan

Borang ini juga memuatkan jumlah PCB, KWSP, PERKESO, dan EIS yang dikutip daripada gaji setiap bulan.

See also  Piala Sumbangsih 2024 [LIVE] JDT vs Selangor (10 Mei 2024)

Tips untuk E-Filing

Borang EA adalah penting bagi pekerja swasta untuk tujuan e-filing. Borang EC pula untuk penjawat awam. Pastikan maklumat yang dimasukkan semasa e-filing adalah tepat seperti yang terdapat dalam borang ini.

Format Borang EA

Bagi mereka yang baru mula memfailkan cukai, format borang EA boleh dimuat turun dari pautan ini: https://www.hasil.gov.my/media/forms/upload/form_ba8e92ba-1235-427e-addf-e57a7b027ba9/dbe5401e-1f7e-423a-8a33-44ef94536b99/borang_ea__c.p.8a_-_pin._2023_.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top