Definisi atau Definasi?

Definisi atau Definasi

Definisi: Ini adalah ejaan yang betul dan sah menurut Kamus Dewan dan juga digunakan secara meluas dalam bahasa Melayu. Istilah ini merujuk kepada penjelasan atau huraian mengenai sesuatu perkataan, konsep, atau fenomena.

Definasi: Ini adalah ejaan yang tidak betul dan tidak disyorkan untuk digunakan. Walaupun kadang-kadang terdengar dalam percakapan atau dilihat dalam penulisan, ia dianggap sebagai kesilapan ejaan.

Oleh itu, ejaan yang betul dan patut digunakan adalah “definisi“.

See also  Maksud Kemitraan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top