Maksud Balu, Janda dan Duda

Balu

 1. Definisi: Istilah “balu” biasanya digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang kehilangan pasangan hidupnya akibat kematian.
 2. Jantina: Istilah ini boleh digunakan untuk kedua-dua jantina, tetapi lebih kerap digunakan untuk wanita.
 3. Status Perkahwinan: Status perkahwinan secara rasmi adalah “duda” untuk lelaki dan “janda” untuk wanita selepas kematian pasangan.
 4. Aspek Agama: Dalam konteks Islam, wanita yang menjadi balu perlu menjalani tempoh ‘iddah selama empat bulan dan sepuluh hari sebelum boleh berkahwin semula.

Janda

 1. Definisi: Istilah “janda” digunakan untuk merujuk kepada wanita yang tidak lagi berada dalam ikatan perkahwinan, sama ada disebabkan oleh perceraian atau kematian pasangan.
 2. Jantina: Istilah ini khusus untuk wanita.
 3. Status Perkahwinan: Status perkahwinan secara rasmi adalah “janda”, dan ini boleh disebabkan oleh perceraian atau kematian pasangan.
 4. Aspek Agama: Dalam konteks Islam, wanita yang bercerai perlu menjalani tempoh ‘iddah yang berbeza-beza bergantung kepada situasinya sebelum boleh berkahwin semula.

Duda

 1. Definisi: Istilah “duda” digunakan untuk merujuk kepada lelaki yang tidak lagi berada dalam ikatan perkahwinan, sama ada disebabkan oleh perceraian atau kematian pasangan.
 2. Jantina: Istilah ini khusus untuk lelaki.
 3. Status Perkahwinan: Status perkahwinan secara rasmi adalah “duda”, dan ini boleh disebabkan oleh perceraian atau kematian pasangan.
 4. Aspek Agama: Dalam konteks Islam, lelaki yang bercerai atau menjadi balu tidak perlu menjalani tempoh ‘iddah tetapi disarankan untuk menunggu sebelum berkahwin semula.
See also  Perbezaan Antara Kucing Jantan dan Kucing Betina

Ketiga-tiga istilah ini mempunyai nuansa dan konotasi yang berbeza tetapi pada dasarnya merujuk kepada status perkahwinan yang telah berakhir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top