Maksud Balu, Janda dan Duda

Balu

 1. Definisi: Istilah “balu” biasanya digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang kehilangan pasangan hidupnya akibat kematian.
 2. Jantina: Istilah ini boleh digunakan untuk kedua-dua jantina, tetapi lebih kerap digunakan untuk wanita.
 3. Status Perkahwinan: Status perkahwinan secara rasmi adalah “duda” untuk lelaki dan “janda” untuk wanita selepas kematian pasangan.
 4. Aspek Agama: Dalam konteks Islam, wanita yang menjadi balu perlu menjalani tempoh ‘iddah selama empat bulan dan sepuluh hari sebelum boleh berkahwin semula.

Janda

 1. Definisi: Istilah “janda” digunakan untuk merujuk kepada wanita yang tidak lagi berada dalam ikatan perkahwinan, sama ada disebabkan oleh perceraian atau kematian pasangan.
 2. Jantina: Istilah ini khusus untuk wanita.
 3. Status Perkahwinan: Status perkahwinan secara rasmi adalah “janda”, dan ini boleh disebabkan oleh perceraian atau kematian pasangan.
 4. Aspek Agama: Dalam konteks Islam, wanita yang bercerai perlu menjalani tempoh ‘iddah yang berbeza-beza bergantung kepada situasinya sebelum boleh berkahwin semula.

Duda

 1. Definisi: Istilah “duda” digunakan untuk merujuk kepada lelaki yang tidak lagi berada dalam ikatan perkahwinan, sama ada disebabkan oleh perceraian atau kematian pasangan.
 2. Jantina: Istilah ini khusus untuk lelaki.
 3. Status Perkahwinan: Status perkahwinan secara rasmi adalah “duda”, dan ini boleh disebabkan oleh perceraian atau kematian pasangan.
 4. Aspek Agama: Dalam konteks Islam, lelaki yang bercerai atau menjadi balu tidak perlu menjalani tempoh ‘iddah tetapi disarankan untuk menunggu sebelum berkahwin semula.
See also  Batu Seremban - Permainan Tradisional Yang Kian Dilupakan

Ketiga-tiga istilah ini mempunyai nuansa dan konotasi yang berbeza tetapi pada dasarnya merujuk kepada status perkahwinan yang telah berakhir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top