Dividen Akaun 3 KWSP

Penstrukturan Semula & Akaun 3 KWSP

Mari kita kaji tentang penstrukturan semula serta Akaun 3 KWSP. Inisiatif ini diperkenalkan untuk memastikan pendapatan persaraan ahli terjamin semasa persaraan dan kehidupan harian mereka.

Dalam penstrukturan ini, akaun ahli KWSP akan dibahagikan kepada tiga (3) akaun berbeza. Apa sahaja yang perlu diketahui berkaitan dengan struktur baru ini?

 • Akaun 1 – Akaun Persaraan
  • Akaun Persaraan bertujuan untuk simpanan jangka masa panjang untuk menggalakkan kehidupan yang selesa selepas persaraan.
  • Simpanan dalam Akaun Persaraan hanya boleh dikeluarkan selepas umur 55 tahun kecuali untuk pelaburan yang diluluskan secara tertentu.
 • Akaun 2 – Akaun Sejahtera
  • Akaun Sejahtera bertujuan untuk menampung keperluan kitaran hidup sebelum persaraan bagi masa yang lebih sederhana.
  • Simpanan boleh digunakan untuk perbelanjaan seperti perumahan, pendidikan, kesihatan, perlindungan insurans, haji, dan pada umur 50 tahun.
 • Akaun 3 – Akaun Fleksibel
  • Akaun ini bertujuan untuk keperluan kewangan segera ahli.
  • Simpanan boleh dikeluarkan pada bila-bila masa untuk kecemasan tetapi disarankan untuk kegunaan yang perlu dan mendesak sahaja.
See also  Buah Gajus Penyebab Alergik? Ini Khasiat & Kesan Sampingannya

Dividen Akaun 3

Kadar dividen untuk Akaun 3 (Fleksibel) adalah sama dengan kadar Akaun 1 (Persaraan) dan Akaun 2 (Sejahtera). Bagaimanakah pendekatan ini memberikan kesan pada simpanan persaraan anda?

Dividen Akaun 3 Fleksibel KWSP

Selain itu, penstrukturan ini tidak mempengaruhi akaun simpanan Syariah bagi ahli KWSP.

Contoh Senario / Pelaksanaan

Bagaimana jika kita tidak memindahkan sebarang jumlah daripada Akaun 2 ke Akaun 3? Bagaimana cara pengagihan wang bagi senario yang tertentu?

Sebagai contoh jika lebihan dalam Akaun 2 melebihi RM3,000, pengagihan akan dilakukan mengikut nisbah tertentu. Jom lihat contoh senario berikut:

 • 10/30 masuk ke Akaun 3
 • 5/30 masuk ke Akaun 1
 • Baki 15/30 kekal di Akaun 2

Jadi, Akaun 3 berperanan sebagai simpanan yang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa dengan syarat tertentu. Bagaimana cara untuk menguruskan pemindahan ini serta implikasinya?

Dividen Akaun 3 KWSP

Jangan lupa bahawa sumbangan bulanan KWSP (majikan + pekerja) akan diagihkan kepada tiga akaun berbeza: Akaun 1 (75%), Akaun 2 (15%), dan Akaun 3 (10%). Apa kesan pembahagian ini terhadap simpanan persaraan kita?

Bagaimanapun, kita masih perlu mengambil kira pemilihan samada keuntungan konvensional atau Syariah dalam pelaburan KWSP.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top