Surah Al Ala ~ Ringkasan Intipati, Bacaan & Terjemahan (Beserta Audio)

Surah Al Ala: Tafsiran, Ayat-Ayat dan Makna yang Terkandung

Surah Al Ala ialah surah ke-87 dalam Al-Quran yang terdiri daripada 19 ayat. Penurunan surah ini berlaku di Makkah selepas surah At-Takwir.

Surah Al Ala disampaikan semasa Nabi Muhammad masih berada di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Ia menekankan aspek keesaan Allah (Tawhid), kehidupan akhirat, dan panggilan kepada umat manusia untuk beriman.

Maksud Al A’la

Al A’la bermaksud “Yang Maha Tinggi” atau “Kemulyaan Tuhan Yang Maha Tinggiā€¯. Ia merujuk kepada sifat keagungan dan kebesaran Allah.

Tema dan Isi Kandungan Surah

  • Memulakan dengan memuliakan nama Allah dan mengiktiraf keagungan-Nya.
  • Menggambarkan keesaan Allah dan betapa pentingnya mematuhi petunjuk-Nya.
  • Mengingatkan tentang wahyu ilahi, pahala dan hukuman bagi mengikut atau menolak petunjuk Allah.
  • Menekankan bahawa Allah Maha Mengetahui, termasuk tindakan dan niat setiap individu.
  • Menyatakan bahawa mesej yang serupa telah disampaikan kepada nabi-nabi terdahulu seperti Ibrahim dan Musa.

Bacaan Surah Al Ala

Surah Al Ala - Tafsiran, Bacaan & Terjemahan

Terjemahan Bahasa Melayu (Setiap Ayat)

Seterusnya, di bawah adalah terjemahan ayat-ayat surah Al Ala ke dalam Bahasa Melayu:

See also  Diet IF (Intermittent Fasting) Yang Berkesan Menurut Pakar

1. Bertasbihlah mensucikan nama Tuhan Yang Maha Tinggi.

2. Yang menciptakan dan menyempurnakan setiap makhluk.

3. Yang mengatur serta memberi petunjuk.

4. Yang membiakkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang ternak.

5. Kami memastikan agar engkau tidak lupa, melainkan dengan izin Allah.

6. Melainkan segala yang dikehendaki Allah.

7. Kami memudahkan bagimu jalan yang baik.

8. Oleh itu, berikanlah peringatan kerana akan memberi faedah kepada orang yang mengambil pelajaran.

9. Orang yang takut kepada azab Allah akan memperoleh hidayah.

10. Dan orang celaka akan menjauhinya.

11. Mereka akan menerima azab besar.

12. Sekali-kali mereka tidak akan mati dalam azab tersebut, tetapi juga tidak hidup dengan senang.

13. Berjaya kehidupan yang suci.

14. Dan sentiasa mengingati nama Tuhannya dan mendirikan solat.

15. Banyak juga dari kamu lebih mementingkan kehidupan dunia.

16. Padahal kehidupan di akhirat lebih baik dan kekal.

17. Sungguh, keterangan ini juga terdapat dalam Kitab-kitab yang terdahulu.

Sebab Penurunan Surah

  • Menyeru kepada konsep Tauhid, menyembah Allah yang tunggal.
  • Memberikan panduan kepada manusia tentang tujuan hidup dan pentingnya mengenali serta menyembah Allah.
  • Menguatkan kenabian Muhammad dan menyambungkan pesan baginda dengan para nabi terdahulu.
  • Memberikan amaran kepada orang kafir dan memberi khabar gembira kepada orang mukmin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top