e-MAS: Sistem Akreditasi Elektronik IPT Malaysia

Peranan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) memainkan peranan penting dalam menjalankan Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF) sebagai asas sistem jaminan kualiti pendidikan tinggi di negara ini.

MQA berperanan sebagai badan tunggal yang bertanggungjawab dalam mengawasi dan mengkoordinasikan jaminan kualiti dan akreditasi pendidikan tinggi di Malaysia.

Sebagai badan jaminan kualiti, fungsi MQA termasuk:

  • Melaksanakan MQF sebagai panduan kelayakan di Malaysia;
  • Membangunkan standard dan kriteria sebagai panduan kebangsaan dalam penganugerahan kelayakan dengan kerjasama dari pihak berkepentingan;
  • Menjamin kualiti institusi dan program pendidikan tinggi;
  • Menyediakan pengiktirafan akreditasi kepada program-program yang mematuhi kriteria dan standard yang telah ditetapkan;
  • Memfasilitasi proses pengiktirafan dan penyetaraan kelayakan; dan
  • Mengurus Daftar Kelayakan Malaysia (MQR).

Pengenalan mengenai e-MAS

Electronic MQA Accreditation System, atau lebih dikenali sebagai e-MAS, adalah sistem baru yang membolehkan proses akreditasi dilakukan secara dalam talian.

Melalui e-MAS, MQA akan memadukan dan mengintegrasikan semua modul pengurusan berkaitan dengan jaminan kualiti dan akreditasi untuk membentuk satu platform terpadu yang memberikan nilai tambah dan kemudahan kepada Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) di Malaysia.

See also  Doa Masuk Pasar – Baca Doa Ini Apabila Pergi Ke Pasar

Kelebihan e-MAS

Sistem baru ini menggabungkan dan mengintegrasikan semua modul pengurusan berkaitan dengan akreditasi yang boleh diakses pada bila-bila masa.

Proses akreditasi program dapat dilakukan dengan lebih cepat, teratur, dan secara masa nyata.

Sistem e-MAS akan mempercepatkan proses kelulusan setiap permohonan akreditasi IPT berbanding tempoh sembilan minggu sebelum ini setelah dokumen-dokumen dilengkapkan.

Ujian Awal e-MAS

Sistem ini telah menjalani ujian awal dan akan diperkenalkan dengan sepuluh IPT sebagai rakan sistem e-MAS.

Beberapa IPT yang terlibat termasuk Kolej Universiti Penerbangan Malaysia (UniCAM), Universiti Antarabangsa Albukhary, Kolej Universiti Islam Perlis, Universiti Selangor (Unisel), dan SEGI University.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top