Format & Contoh Karangan Syarahan

Pentingnya Menguasai Karangan Syarahan di Sekolah

Salah satu kemahiran menulis yang penting untuk pelajar sekolah adalah karangan syarahan.

Berikut adalah panduan format dan contoh karangan syarahan yang boleh membantu.

Penjelasan Mengenai Karangan Syarahan

Karangan syarahan merupakan bentuk karangan formal yang merangkumi elemen kata aluan, kata panggilan hormat, dan ucapan terima kasih.

Normalnya, karangan ini disampaikan dalam pertandingan atau majlis rasmi.

Ia membahaskan tajuk yang serius dan formal seperti karangan fakta, tetapi dengan format penulisan yang berbeza.

Format Penulisan Karangan Syarahan

Format penulisan karangan syarahan merangkumi:

  • Pendahuluan yang mengandungi kata aluan dan penentuan tajuk karangan.
  • Isi karangan yang terbahagi kepada bahagian definisi tajuk dan hujah yang disokong.
  • Penutup dengan pujian terhadap tajuk dan ucapan terima kasih.

Contoh Karangan Syarahan

Berikut adalah contoh karangan syarahan tentang tajuk “Tanggungjawab Bersama dalam Memelihara Alam Sekitar”:

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, para hadirin yang dihormati, dan juga para sahabat sekelian. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan satu syarahan berkaitan tanggungjawab bersama dalam menjaga alam sekitar.

See also  Kad Hari Raya: Koleksi Idea dan Rekabentuk Menarik

Sebelum kita mula, mari kita definisikan terlebih dahulu beberapa perkataan penting dalam tajuk kami hari ini. “Alam sekitar” merujuk kepada segala apa yang wujud di dunia ini. Manakala “tanggungjawab” pula bertujuan membawa maksud amanah yang perlu dilaksanakan oleh semua pihak terlibat. Oleh itu, menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab bersama kita tanpa mengira latar belakang atau kedudukan sosial. Dalam konteks ini, adalah wajar jika kita semua bekerjasama untuk memastikan alam sekitar kita selamat dan lestari selamanya.

Dalam zaman moden ini, kita haruslah memahami bahawa kebersihan alam sekitar adalah penting. Bukankah lebih baik kita hidup dalam persekitaran yang bersih dan segar? Oleh itu, mari kita menjaga alam sekitar kita sebagai cara memberi kembali kepada bumi yang telah memberi kita sumber kehidupan.

Menutup kata-kata saya hari ini, mari kita sama-sama menghayati fakta bahawa menjaga alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama kita sebagai umat manusia. Terima kasih.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top