Laporan atau Lapuran?

Laporan atau Lapuran

Laporan: Ini adalah ejaan yang betul dan sah menurut Kamus Dewan dan juga digunakan secara meluas dalam bahasa Melayu. Istilah ini merujuk kepada suatu keterangan atau penerangan yang disusun secara sistematik, biasanya dalam bentuk tulisan, mengenai suatu peristiwa, situasi, atau objek.

Lapuran: Ini adalah ejaan yang tidak betul dan tidak disyorkan untuk digunakan. Walaupun kadang-kadang terdengar dalam percakapan atau dilihat dalam penulisan, ia dianggap sebagai kesilapan ejaan.

Oleh itu, ejaan yang betul dan patut digunakan adalah “laporan“.

See also  Maksud Asertif dalam Bahasa Melayu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top