Maksud Gaji Pokok, Gaji Kasar dan Gaji Bersih

Bagi mereka yang sudah bekerja, hujung bulan selalunya menjadi waktu yang ditunggu-tunggu kerana itulah masa gaji diterima! Terutamanya bagi mereka yang gaji cukup-cukup sahaja untuk menampung perbelanjaan bulan tersebut. Namun, adakah anda memahami apa yang dimaksudkan dengan gaji kasar, gaji bersih dan gaji pokok?

Pemahaman tentang jenis-jenis gaji ini penting untuk mengelakkan kekeliruan, terutamanya ketika mengisi maklumat untuk permohonan pinjaman peribadi, pinjaman perumahan/LPPSA atau pinjaman kereta.

Maksud Gaji Pokok

Gaji pokok adalah jumlah tetap yang diberikan kepada pekerja dan TIDAK termasuk elaun. Gaji pokok juga dikenali sebagai Gaji Hakiki. Ia adalah komponen gaji yang paling asas dan tidak berubah mengikut prestasi atau faedah tambahan.

Maksud Gaji Kasar

Gaji kasar adalah jumlah gaji pokok ditambah dengan elaun. Contoh elaun yang dimaksudkan adalah Elaun Sara Hidup @ Cola, Elaun Khidmat Awam, Elaun Perumahan, Elaun Keraian dan lain-lain. Gaji kasar adalah jumlah gaji sebelum ditolak sebarang potongan.

Maksud Gaji Bersih

Gaji bersih adalah jumlah gaji kasar selepas ditolak potongan-potongan seperti cukai, pinjaman dan lain-lain. Ia adalah jumlah gaji yang sebenarnya diterima oleh pekerja setelah semua potongan dibuat.

See also  Kelebihan Kad Kredit: Kenali Manfaat Sebelum Menggunakannya

Adakah Gaji Pokok Sama Dengan Gaji Basic?

Ya, dalam kebanyakan kes, istilah “gaji pokok” dan “gaji basic” merujuk kepada konsep yang sama dalam konteks gaji pekerja. Kedua-dua istilah ini merujuk kepada jumlah pendapatan minimum yang diberikan kepada pekerja untuk pekerjaan yang dilakukan tanpa memperhitungkan elaun, bonus, atau komisen.

Istilah “gaji pokok” lebih biasa digunakan di Malaysia, manakala “gaji basic” adalah istilah yang sering digunakan di negara lain seperti Singapura. Ia adalah komponen gaji yang paling asas dan tidak berubah mengikut prestasi atau faedah tambahan.

Jadi, dalam konteks gaji pekerja, “gaji pokok” dan “gaji basic” bermaksud perkara yang sama – iaitu jumlah pendapatan tetap yang diterima oleh pekerja sebagai bayaran minimum untuk pekerjaan yang mereka lakukan.

Kesimpulan

Dengan memahami perbezaan antara gaji kasar, gaji bersih dan gaji pokok, anda akan dapat mengisi maklumat yang betul dan tepat ketika membuat permohonan pinjaman atau apabila diperlukan dalam situasi lain. Selain itu, pemahaman ini juga penting untuk merancang kewangan anda dengan lebih efektif.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top