Memohon Kebenaran Sebelum Menawarkan Produk Berasaskan Kecerdasan Buatan Dalam Arah India Syarikat Teknologi

Kecerdasan Buatan di India: Peraturan Baru

Pemerintah India kini menetapkan syarat bahawa firma dan syarikat teknologi perlu memperoleh kebenaran daripada pihak berkuasa sebelum melancarkan produk berasaskan kecerdasan buatan kepada orang ramai atau untuk ujian.

Pembangunan ini merangkumi penggunaan model-model GenAI dan model penjanaan berasaskan kecerdasan buatan. Langkah ini diambil oleh kerajaan India untuk mempastikan pengenalan produk atau pembangunan hanya dilakukan dengan kelulusan pihak berkuasa.

Selain itu, pembangun juga dikehendaki memasukkan pop-up yang memberi amaran kepada pengguna tentang kemungkinan ketepatan hasil yang dijana.

Dengan langkah baru ini, akan menimbulkan impak yang tidak ternilai kepada industri kecerdasan buatan di India.

Hot Takes:

  • Pemerintah India menetapkan syarat kebenaran daripada pihak berkuasa sebelum pengenalan produk kecerdasan buatan.
  • Pembangunan model GenAI hanya dibenarkan setelah mendapat kelulusan.
  • Pop-up amaran perlu disertakan bagi memaklumkan tentang ketepatan hasil.
  • Langkah ini memberi kesan yang signifikan kepada industri teknologi di India.
See also  Ciri Penstriman Video Kembali Ke X Melalui Ruang

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top