Bolehkah Perempuan Solat Jumaat

Hukum Wanita Solat Jumaat

Di dalam Islam, solat Jumaat adalah solat yang dijalankan secara berjemaah oleh kaum lelaki. Bagi perempuan, solat Jumaat bukanlah wajib dan tidak disyaratkan untuk mereka. Sebaliknya, bagi perempuan, solat fardhu yang wajib adalah solat lima waktu dan solat-solat sunat yang lain.

Namun begitu, perempuan juga diberi kebenaran untuk hadir di masjid untuk mendengar khutbah dan mengambil bahagian dalam aktiviti keagamaan yang berlangsung pada hari Jumaat. Mereka perlu berada di masjid sejurus sebelum khutbah dimulakan dan mendengar khutbah dengan bersempena. Ini adalah amalan yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendengar nasihat agama.

Jadi, singkatnya, perempuan tidak diwajibkan untuk menunaikan solat Jumaat seperti lelaki, tetapi mereka boleh hadir di masjid untuk mendengar khutbah dan beribadah pada hari Jumaat.

Telah berkata oleh Imam Nawawi:

“Telah menaqal oleh Imam Ibnu Al-Munzir dan lainnya akan ijmak atas bahwasanya perempuan itu jikalau dia hadir solat jumaat nescaya harus yakni sah ia.”
(Kitab Al-Majmu’)

Berkata Imam Ibnu Quddamah:

“Dan tetapi sah jumaat daripada perempuan kerana sah solat berjemaah daripadanya maka sungguhnya kaum perempuan telah solat berjemaah bersama Nabi saw.”
(Kitab Al-Mughni)

Apabila sah solat jumaat yang dikerjakan oleh orang perempuan maka gugur daripadanya kewajipan solat zuhur pada hari itu.

See also  Maksud Ulul Azmi

Berkata Syeikh Abdul Rahman Ba’lawi:

“Harus bagi orang yang tidak wajib atasnya solat jumaat seperti hamba sahaya dan orang musafir dan perempuan bahawa solat ia akan jumaat sebagai ganti daripada solat zuhur dan memadai akan dia.”
(Kitab Bughyah Al-Murtassyidin)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top