Maksud Asatizah

Maksud perkataan “ustaz” dalam bahasa Melayu adalah kata pinjaman dari bahasa Arab yang merujuk kepada “tuan” atau “guru agama.” Ia dikhususkan kepada mereka yang mengajar agama atau pelajaran agama Islam di sekolah, madrasah, masjid, pondok, dan sebagainya.

“Ustazah” pula adalah bentuk feminin dari perkataan ini, yang juga merujuk kepada guru agama.

Maksud Asatizah

Sementara “Asatizah” pula merupakan kata jamak bagi perkataan “ustaz” dan “ustazah.” Ini bermakna “asatizah” merujuk kepada kumpulan guru-guru agama atau mereka yang terlibat dalam pengajaran agama Islam.

See also  Maksud Zuhud Yang Sebenar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top