La Hawla Wala Quwwata Illa Billah (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّٰهِ): Maksud & Penggunaan

La Hawla Wala Quwwata Illa Billah: Arti, Penggunaan, dan Manfaatnya

La Hawla Wala Quwwata Illa Billah merupakan frasa dalam bahasa Arab yang mengandungi makna yang amat mendalam. Kata-kata ini melambangkan keyakinan bahawa segala kekuatan dan kuasa datangnya dari Allah.

Berikut adalah beberapa maklumat lanjut mengenainya.

BACA JUGA: Lafaz Niat Puasa Ramadan – Lafaz Niat Harian / Sebulan (JAKIM)

Arti La Hawla Wala Quwwata Illa Billah

La Hawla Wala Quwwata Illa Billah bermaksud tiada daya dan kekuatan kecuali dengan (pertolongan) Allah. Frasa ini menunjukkan konsep penting dalam Islam:

  • Seorang hamba tidak akan mampu berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, serta dia tidak mempunyai daya untuk melakukan perkara ini melainkan dengan izin dan pertolongan dari Allah.
  • Tiada daya untuk taat melainkan dengan Allah, dan tiada daya untuk menghentikan melakukan dosa melainkan dengan Allah.
  • Tiada daya dalam menolak kejahatan, atau daya dalam mencapai kebaikan melainkan melalui Allah.

Cara Penggunaan dan Hadis Berkaitan

Ucapan La Hawla Wala Quwwata Illa Billah boleh diungkapkan pada pelbagai masa dalam pelbagai situasi sebagai cara untuk mencari perlindungan kepada Allah, mengiktiraf kekuasaan-Nya, dan menunjukkan ketergantungan kepada-Nya.

See also  Jambu Batu : Kandungan Nutrisi dan Manfaatnya Untuk Kesihatan
La Hawla Wala Quwwata Illa Billah: Makna & Penggunaan

Berikut adalah beberapa hadis yang menyebut Nabi (saw) berkaitan dengan frasa ini:

1. Apabila berada dalam kesukaran/situasi mencabar

Abu Musa meriwayatkan bahawa Nabi (saw) mendengar dia berkata: ‘La hawla wa la quwwata illa billah (tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah).’ Beliau berkata: ‘Wahai Abdullah bin Qais! Patutkah saya beritahu kamu tentang satu kata yang merupakan salah satu khazanah syurga?’ Saya berkata: ‘Ya, wahai Rasulullah.’ Beliau berkata: ‘Ucapkan: La hawla wa la quwwata illa billah (Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah).’ [Sahih Muslim]

2. Menjawab Azan

‘Alqamah bin Waqqas mengatakan: ‘Saya bersama Mu’awiyah ketika Muadzin memanggil Azan. Mu’awiyah mengulangi kata-kata yang disebut oleh Muadzin, tetapi apabila Muadzin menyebut: ‘Hayya ‘alas-salah (datanglah ke solat),’ beliau berkata: ‘La hawla wa la quwwata illa Billah (Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah)’; dan apabila Muadzin menyebut: ‘Hayya ‘alal-falah (datanglah kepada kemenangan),’ beliau berkata: ‘La hawla wa la quwwata illa Billah (Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah).’ Selepas itu, beliau menyebut apa yang disebut oleh Muadzin, kemudian beliau berkata: ‘Saya mendengar Rasulullah (saw) mengatakan begitu.”

3. Sebelum meninggalkan rumah

See also  Siaran Langsung Malaysia Vs Oman Kelayakan Piala Dunia 2026

Anas RA melaporkan: Rasulullah (saw) bersabda, ‘Barangsiapa yang mengucapkan (ketika meninggalkan rumahnya): ‘Bismillah, tawakkaltu ‘alallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah (Aku memulakan dengan Nama Allah; aku bertawakal kepada Allah; tidak ada perubahan melainkan dengan Kekuatan Allah),’ maka akan dikatakan kepadanya: ‘Kamu telah dipandu, dipertahankan, dan dilindungi. Setan akan menjauh darinya’. [Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai].

4. Berpaling semasa tidur

Ubadah ibn al-Samit berkata: ‘Rasulullah (saw) bersabda: ‘Siapa yang berpaling pada malam hari dan mengucapkan La ilaha ill-Allah wahdahu la shareeka lah, lahu’l-mulk wa lahu’l-hamd wa huwa ‘ala kulli shay’in qadeer. Al-hamdu-lillah wa subhaan-Allah wa la ilaha ill-Allah wa Allahu akbar, wa La hawla wa la quwwata illa Billah (Tiada Tuhan selain Allah Yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala puji dan kepada-Nya segala kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah),’ kemudian dia berkata, Allahumma ighfir li (Wahai Allah, ampunilah aku), atau dia membuat doa, doanya akan dikabulkan. Jika dia berwudhu dan mengerjakan solat, solatnya akan diterima.’ (Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 1086)

5. Selepas solat

See also  Pengumuman Tarikh Mula Puasa 2023 Di Malaysia

Abu’l-Zubayr berkata: ‘Ibn al-Zubayr biasanya mengucapkan segera setelah setiap solat, setelah dia mengucapkan salam, ‘La ilaha ill-Allah wahdahu la shareeka lah, lahu’l-mulk wa lahu’l-hamd wa huwa ‘ala kulli shay’in qadeer. La hawla wa la quwwata illa Billah wa la na’budu illa iyyah. Lahu’l-ni’mah wa lahu’l-fadl wa lahu’l-thana’ al-hasan. La ilaha ill-Allah mukhliseena lahu’l-deena wa law kariha’l-kaafiroon (Tiada Tuhan selain Allah Yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah, dan kita tidak menyembah melainkan kepada-Nya. Dari-Nya (saja) datang segala nikmat dan kebaikan, dan segala pujian yang baik adalah untuk-Nya. Tiada Tuhan selain Allah dan kita menjadikan ibadah kita murni bagi-Nya (saja) walaupun orang-orang kafir membenci itu).’ Dia berkata: ‘Rasulullah (saw) biasanya mengucapkan kata-kata ini segera setelah setiap solat.’ (Diriwayatkan oleh Muslim dalam Saheeh-nya, 935)

RUJUKAN: https://myislam.org/la-hawla-wala-quwwata-illa-billah/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top