Pelepasan Cukai Sukan 2024: Senarai 103 Sukan Tersenarai

Pelepasan Cukai Sukan bagi Tahun 2024: Apa yang Perlu Anda Tahu

Musim penghantaran cukai bagi tahun 2024 telah tiba, dan antara topik yang diminati adalah pelepasan cukai khusus untuk bidang sukan.

Individu yang membeli peralatan sukan, membayar yuran pertandingan, atau yuran latihan sukan boleh menikmati pelbagai pelepasan tertentu, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang perlu dipatuhi.

Pelepasan cukai yang telah termasuk pembelian peralatan dan aktiviti sukan kini diperluaskan untuk merangkumi kos latihan sukan untuk diri sendiri, pasangan, atau anak.

latihan aerobik

Sebagai contoh, jika anda membayar yuran gimnasium untuk pasangan anda, anda mungkin layak mendapat pelepasan bagi bayaran tersebut, tetapi hanya salah seorang antara anda atau pasangan yang boleh menuntut pelepasan tersebut.

Jumlah Pelepasan Cukai

jumlah pelepasan cukai
latihan aerobik

Jumlah pelepasan cukai untuk pembelian peralatan dan aktiviti sukan adalah terhad hingga RM1,000 bagi setiap individu.

Jenis Pelepasan Cukai Sukan

Peralatan dan aktiviti sukan untuk kegunaan diri sendiri, suami atau isteri, atau anak bagi belanja seperti berikut:

  • Pembelian peralatan sukan mengikut jenis sukan yang disenaraikan dalam Akta Pembangunan Sukan 1997 [Akta 576] (tidak termasuk basikal dua roda bermotor).
  • Bayaran sewaan atau fi kemasukan ke fasiliti sukan mana pun.
  • Bayaran pendaftaran untuk menyertai sebarang pertandingan sukan.
  • Yuran keahlian gimnasium atau latihan sukan.
See also  GCPC: Permohonan Guru Cemerlang Pensyarah Cemerlang 2024

Jenis Sukan yang Layak

Secara keseluruhan, terdapat 103 jenis sukan yang layak mendapat pelepasan cukai seperti yang tersenarai dalam Surat Pekeliling Pesuruhjaya Sukan Bilangan 2 Tahun 2023.

Pengecualian Cukai bagi Latihan

pengecualian cukai latihan sukan
latihan sukan

Syarat utama untuk mendapat pelepasan cukai bagi latihan sukan adalah:

  • Latihan sukan dijalankan mengikut senarai yang ditetapkan dalam Akta Pembangunan Sukan 1997.
  • Latihan sukan dianjurkan oleh persatuan/kelab sukan yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Sukan atau diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016.
  • Resit pembayaran dikeluarkan oleh persatuan/kelab sukan yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Sukan atau diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016.

Latihan yang dijalankan oleh jurulatih bebas tidak layak mendapat pelepasan cukai. Jurulatih mesti bernaung di bawah persatuan/kelab sukan yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Sukan atau diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016.

Pertanyaan dan Sokongan

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai pelepasan cukai sukan, sila hubungi pegawai yang bertanggungjawab di Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Belia dan Sukan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top