Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah

Ahli Sunnah Wal Jamaah

Ahli Sunnah Wal Jamaah, juga dikenali sebagai Sunni, adalah salah satu daripada aliran besar dalam Islam yang mewakili majoriti besar umat Islam di seluruh dunia. Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah merujuk kepada mereka yang mengikuti ajaran dan tradisi Nabi Muhammad SAW seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis (sunnah).

Ciri-ciri utama Ahli Sunnah Wal Jamaah termasuk:

  1. Pengikut Al-Quran dan Hadis: Ahli Sunnah Wal Jamaah mengambil Al-Quran sebagai teks utama dan juga mengikut Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran utama. Mereka mempercayai bahawa Hadis adalah penjelasan dan pelaksanaan praktikal ajaran Al-Quran.
  2. Pemahaman yang Moderat: Sunni dikenali kerana pemahaman yang moderat dan kecenderungan untuk mengelakkan ekstremisme dalam agama. Mereka menekankan toleransi, keadilan, dan kasih sayang dalam kehidupan beragama.
  3. Empat Mazhab Utama: Ahli Sunnah Wal Jamaah mengikuti salah satu daripada empat mazhab utama dalam Islam, iaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii, atau Mazhab Hambali, bergantung kepada wilayah geografi mereka. Setiap mazhab ini mempunyai pandangan dan pendekatan yang sedikit berbeza dalam isu-isu fiqh (undang-undang Islam).
  4. Kepercayaan kepada Khulafah Rashidin: Sunni mempercayai empat Khulafah Rashidin (Khalifah yang Adil), iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, sebagai pemimpin utama dalam Islam selepas Nabi Muhammad SAW.
  5. Pentingkan Keharmonian dan Persatuan: Ahli Sunnah Wal Jamaah menekankan pentingnya keharmonian dan persatuan dalam umat Islam. Mereka berusaha untuk menghindari perpecahan dan konflik dalam komuniti Islam.
See also  Kenapa Mekah dan Madinah Dipanggil Tanah Haram?

Pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah mereka yang mengikuti ajaran Islam dalam tradisi yang telah lama diwarisi dan diteruskan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Aliran Sunni adalah aliran Islam terbesar dan paling meluas di dunia, dan mereka memainkan peranan penting dalam pengekalan dan penyebaran ajaran Islam.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top