Perbezaan Antara DUN dan Parlimen

Perbezaan utama antara DUN (Dewan Undangan Negeri) dan Parlimen terletak pada skop kuasa dan tanggungjawab mereka dalam sistem pemerintahan Malaysia. Berikut adalah perbezaan kunci di antara kedua-duanya:

1. Skop Kuasa

 • DUN (Dewan Undangan Negeri):
  • DUN adalah institusi perundangan di peringkat negeri di Malaysia.
  • Ia terdiri daripada Dewan Undangan Negeri yang berasingan bagi setiap negeri di Malaysia (contohnya, DUN Selangor, DUN Johor, dll.).
  • Kuasa DUN terhad kepada membuat undang-undang negeri, termasuk undang-undang berkaitan dengan pentadbiran negeri, kesihatan, pendidikan, dan hal ehwal negeri lainnya.
  • Ahli DUN (ADUN) adalah wakil rakyat negeri dan dipilih oleh penduduk kawasan pilihan raya dalam negeri tersebut.
 • Parlimen:
  • Parlimen adalah institusi perundangan di peringkat persekutuan di Malaysia.
  • Terdiri daripada dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara.
  • Kuasa Parlimen terletak dalam membuat undang-undang persekutuan, termasuk Perlembagaan Malaysia, undang-undang berkaitan dengan hal ehwal persekutuan, dan peruntukan bajet negara.
  • Ahli Dewan Rakyat dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya umum, manakala ahli Dewan Negara diangkat dari kalangan wakil-wakil negeri.
See also  Apa Itu Cukai Taksiran dan Mengapa Ia Penting

2. Bidang Kuasa

 • DUN:
  • Fungsi utama DUN adalah untuk membincangkan dan menggubal undang-undang negeri, mengawal peruntukan bajet negeri, dan membincangkan isu-isu tempatan dalam negeri tersebut.
  • DUN tidak mempunyai kuasa dalam hal ehwal persekutuan dan tidak boleh meminda Perlembagaan Malaysia.
 • Parlimen:
  • Parlimen Malaysia berkuasa dalam pembentukan undang-undang persekutuan, pengurusan perbelanjaan kerajaan persekutuan, dan membincangkan isu-isu nasional serta hal ehwal penting negara.
  • Parlimen mempunyai kuasa untuk meminda Perlembagaan Malaysia dengan persetujuan majoriti dua pertiga di Dewan Rakyat dan Dewan Negara.

3. Peranan dan Tanggungjawab

 • DUN:
  • DUN adalah institusi perundangan yang berperanan dalam pentadbiran negeri, pembangunan tempatan, dan pengurusan hal ehwal negeri seperti pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur negeri.
  • DUN juga mempunyai tanggungjawab dalam pengawalseliaan terhadap kerajaan negeri.
 • Parlimen:
  • Parlimen adalah institusi perundangan yang berperanan dalam pengurusan keseluruhan negara, termasuk dasar-dasar persekutuan, perbelanjaan negara, dan hal ehwal luar negeri.
  • Parlimen juga mempunyai tanggungjawab dalam mengawal kuasa eksekutif dan menjalankan fungsi pemantauan terhadap kerajaan persekutuan.
See also  Bantuan Sara Hidup (BSH) Veteran Tidak Berpencen

Secara ringkasnya, DUN dan Parlimen adalah dua institusi perundangan yang berbeza dalam sistem pemerintahan Malaysia. DUN berkuasa dalam hal ehwal negeri, manakala Parlimen menguruskan hal ehwal persekutuan dan memainkan peranan penting dalam pemerintahan negara secara keseluruhan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top