Surah Al-Fatihah: Ayat, Lafaz Rumi, dan Maknanya


Surah Al-Fatihah: Ayat, Lafaz Rumi, dan Maknanya

Kenali Lebih Dalam tentang Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah merupakan surah yang begitu agung dan penuh makna dalam Al-Quran. Ia juga dikenali sebagai Ummul Kitab atau pembukaan kitab suci. Terdapat tujuh ayat yang sarat dengan hikmah dan lantunan yang amat meresap di hati.

Dalam entri ini, mari kita melihat setiap ayat Surah Al-Fatihah beserta lafaz rumi serta terjemahannya.

Mula dengan Bismillah

Surah Al-Fatihah bermula dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, yang membawa maksud “Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah panggilan kepada nama Allah yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat.

Lafaz dan Terjemahan

  1. Bismillahirrahmanirrahim
  2. Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
  3. Ar-Rahmanir-Rahim
  4. Maliki yawmi-d-din
  5. Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in
  6. Ihdinas-siratal mustaqim
  7. Siratal ladhina an’amta ‘alaihim ghayril-maghdubi ‘alaihim walad-dallin

Intisari Setiap Ayat

Antara makna ringkas setiap ayat dalam Surah Al-Fatihah:

1. Dengan lafaz Bismillah, kita mengingati nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Penyayang.

See also  5 Rukun Nikah & Syarat-Syaratnya

2. Segala puji bagi Allah sebagai Rabb yang memelihara dan menguasai alam semesta.

3. Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang memberikan rahmat yang luas.

4. Allah Maha Pengadil dan Pemilik hari penghakiman.

5. Kita hanya berserah dan beribadat kepada Allah serta memohon pertolongan-Nya.

6. Meminta petunjuk kepada Allah untuk meniti jalan yang benar.

7. Memohon agar diberi hidayah untuk mengikuti jalan orang-orang yang mendapat kurnia.

Manfaat Membaca Surah Al-Fatihah

Surah Al-Fatihah memiliki kelebihan yang tiada tandingannya. Dalam Al-Quran, Surah Al-Hijr ayat 87 mengungkapkan kemuliaan 7 ayat ini. Begitu banyak faedah yang dapat diperolehi daripada bacaan surah ini.

Beberapa kelebihan membaca Surah Al-Fatihah:

1. Kunci untuk memahami Al-Quran dengan lebih mendalam.

2. Mengandungi asas aqidah atau kepercayaan yang sejati.

3. Membawa keinsafan terhadap kebesaran Allah yang Maha Pencipta.

4. Sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus dalam hidup.

5. Merupakan doa yang amat bernilai dan membawa kesembuhan, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

See also  Contoh Penghargaan Folio/Kerja Kursus/Tesis

Simpulan

Surah Al-Fatihah bukan sekadar doa pembuka yang dilantunkan setiap solat, tetapi ia juga mengandungi ajaran pokok dalam Islam. Mengetahui setiap ayat, lafaz rumi, dan terjemahan surah ini akan memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan kita dengan Allah dan pentingnya petunjuk-Nya dalam kehidupan kita.

Sumber:Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top