Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) & Kenaikan Gaji Tahunan Penjawat Awam (SPA)

Penentuan Tarikh Pergerakan Gaji (TPG)

Setiap individu sama ada bekerja dalam sektor awam atau swasta akan menerima kenaikan gaji setiap tahun berdasarkan pertambahan pengalaman kerja.

Bagi pekerja sektor swasta, kenaikan gaji biasanya diterima pada bulan yang sama dengan bulan mereka mula bekerja. Sebagai contoh, jika seseorang memulakan kerja pada bulan Jun, maka kenaikan gaji akan diterima setiap bulan Jun setiap tahunnya.

Bagi pekerja sektor awam, garis panduan kenaikan gaji adalah berbeza dan boleh dirujuk kepada Akta dan Surat Pekeliling yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia.

Pengenalan Struktur Gaji dalam Perkhidmatan Awam

Di dalam Perkhidmatan Awam, struktur gaji mengikut Sistem Saraan Malaysia (SSM) adalah berdasarkan Jadual Gaji Minimum-Maksimum (JGMM) yang mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2012 melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012.

Jadual Gaji Minimum-Maksimum (JGMM) telah dipertingkatkan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2013 dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 36 Tahun 2013 (JGMM 2013).

Penentuan TPG untuk Pegawai Tetap/Sementara

TPG tahunan bagi pegawai tetap dan sementara ditentukan mengikut Jadual Kedua yang ditetapkan dalam perenggan 27(1) P.U.(A) 1/2012 – Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012.

See also  Kad Wise Malaysia: Kelebihan & Cara Memohon

Anda juga boleh merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016 yang menerangkan penentuan TPG.

Perubahan TPG Akibat Kenaikan Pangkat

Bagi pegawai yang dinaikkan pangkat, TPG setiap tahun akan ditentukan mengikut tarikh kenaikan pangkat mereka.

Kaedah Pengiraan Pertambahan Gaji/TPG

Kenaikan gaji dan TPG adalah berdasarkan gaji sebenar pegawai ditambah dengan kadar Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) mengikut gred gaji, tertakluk kepada gaji maksimum dalam JGMM 2013.

Syarat Kelayakan dan Hukuman Tatatertib

Pegawai yang layak menerima kenaikan gaji tahunan setiap tahun sebanyak 3% mengikut Perkara 5, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2015 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2020.

Penangguhan Kenaikan Gaji dan TPG

Bagi pegawai yang didapati bersalah atau menerima hukuman, kenaikan gaji dan TPG boleh ditangguhkan oleh Jawatankuasa Khas Tatatertib (JKTT).

Gambaran Kes

  • Seorang pegawai dikenakan Tangguh Pergerakan Gaji selama 6 bulan pada Ogos 2022
  • Kenaikan Gaji Tahunan beliau adalah pada bulan April 2022
  • Tarikh hukuman bermula pada bulan April 2023 hingga September 2023
  • TPG baharu akan diberikan pada Oktober 2023 dan seterusnya sehingga mencapai gaji maksimum.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top