Apakah yang Dimaksudkan Dengan Pelaburan Langsung Asing (FDI)

Pelaburan Langsung Asing (FDI) adalah komponen penting dalam landskap ekonomi global. Ia merangkumi pelbagai aspek, daripada pembangunan kilang hingga pemilikan saham dalam syarikat tempatan. Artikel ini akan mengupas dengan lebih mendalam tentang FDI dan manfaat yang berkaitan dengannya.

Apa Itu Foreign Direct Investment (FDI)?

FDI merujuk kepada pelaburan modal, teknologi, atau aset oleh individu, syarikat, atau entiti asing dalam ekonomi negara lain. Ini melibatkan pemilikan sebahagian atau keseluruhan syarikat atau aset di luar negara asal pelabur. FDI adalah salah satu bentuk pelaburan yang lebih mapan dan komitmen jangka panjang.

Jenis-Jenis FDI

FDI boleh dibahagikan kepada dua jenis utama:

 1. Greenfield Investment: Ini melibatkan pembinaan dan pembangunan perniagaan atau projek baru di negara sasaran. Contohnya adalah pembinaan kilang baru, pusat penyelidikan, atau operasi perniagaan sepenuhnya.
 2. Mergers and Acquisitions (M&A): Ini melibatkan pembelian sebahagian atau keseluruhan saham atau aset syarikat tempatan di negara sasaran. Contohnya, syarikat asing boleh membeli syarikat tempatan yang sedia ada.
See also  Kenapa Telur Ayam Warna Putih?

Manfaat FDI

FDI membawa pelbagai manfaat kepada negara sasaran:

 1. Peningkatan Pembangunan Ekonomi: FDI membawa dalam modal yang diperlukan untuk membangunkan infrastruktur dan perniagaan. Ia membantu meningkatkan produktiviti dan pertumbuhan ekonomi.
 2. Penciptaan Pekerjaan: FDI mencipta peluang pekerjaan di negara sasaran. Ini membantu mengurangkan tahap pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat tempatan.
 3. Pengenalan Teknologi Baru: Syarikat-syarikat asing yang membawa FDI membawa bersama teknologi canggih dan inovasi. Ia membantu negara sasaran meningkatkan keupayaan teknologi dan pengetahuan tempatan.
 4. Peningkatan Eksport: Syarikat-syarikat FDI sering menghasilkan barang dan perkhidmatan yang diexport ke pasaran global. Ini membantu negara sasaran meningkatkan pendapatan eksport.
 5. Akses kepada Modal Antarabangsa: FDI membuka pintu kepada sumber modal dari luar negara. Ia membolehkan negara sasaran mendapatkan akses kepada dana tambahan untuk pembangunan ekonomi.
 6. Pembangunan Infrastruktur: FDI seringkali menyertai pelaburan dalam pembangunan infrastruktur yang diperlukan, seperti rangkaian pengangkutan, bekalan elektrik, dan telekomunikasi.

Risiko dan Cabaran

Walaupun FDI membawa manfaat besar, terdapat juga risiko yang berkaitan:

 1. Kehilangan Kedaulatan Ekonomi: Terlalu banyak FDI boleh membawa kepada ketergantungan pada pelabur asing dan kehilangan kawalan ke atas ekonomi negara.
 2. Ketidakstabilan Pasaran Global: Ekonomi global adalah dinamik dan boleh berubah dengan cepat. Fluktuasi dalam pasaran global boleh memberi kesan kepada pelaburan FDI.
 3. Eksploitasi Sumber Semulajadi: FDI boleh membawa kepada eksploitasi sumber semulajadi negara sasaran jika tidak dikawal dengan cermat.
 4. Ketidakseimbangan Pembangunan: FDI cenderung menumpukan kepada bandar-bandar besar, meninggalkan kawasan luar bandar terpinggir.
See also  Maksud Dropship

FDI adalah faktor penting dalam ekonomi global, dan ia memberikan banyak peluang dan cabaran. Kebolehan untuk mengurus dan mengawal FDI dengan bijak adalah kritikal bagi kemajuan ekonomi dan pembangunan negara sasaran.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top